Diplomaaátadó 2023

Történelmi esemény képzésünk történetében

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészeti és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán évtizedes múltra tekint vissza a felsőfokú szakirányú munkavédelmi továbbképzés. Nemzetgazdasági cél a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, ennek megvalósulását szolgálja, ha magasan képzett, felsőfokú munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személyek támogatják a munkáltatók tevékenységét. Egyetemünk elkötelezett abban, hogy ezen célok megvalósulása érdekében minőségi tudással vértezze fel a felsőfokú munkavédelmi továbbképzés keretében nálunk diplomát szerzőket. 

A felsőfokú munkavédelmi továbbképzés keretében végzett évtizedes munkánk elismerése számunkra, hogy az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar „Munkavédelmi szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés” 2022/2023-as tanévét záró júniusi záróvizsgáinak keretében a 2023. július 4-i záróvizsga elnöki feladatait, Dr. Czomba Sándor PhD, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára töltötte be. A hazai munkavédelmi szakirányú továbbképzés történetében kiemelkedő mérföldkő, és Egyetemünk számára nagy megtiszteltetés, hogy államtitkári részvétel mellett kerültek megrendezésre az államvizsgák. Az, hogy Államtitkár Úr elfogadta felkérésünket a záróvizsga elnöki feladatok ellátására, egyértelmű pozitív visszajelzése az általunk évek óta folytatott sikeres szakmai munkának.

Államtitkár Urat a Kar dékánja Prof. Dr. Rajnai Zoltán fogadta, akivel röviden áttekintették a munkavédelmi felsőfokú továbbképzés helyzetét és eredményeit egyetemükön.

A záróvizsga bizottság munkájában Dr. Czomba Sándor PhD, államtitkár úr mellett részt vett Dr. habil. Szabó Gyula az Óbudai Egyetem egyetemi docense a munkavédelmi képzés szakfelelőse, dr. Nagy Imre a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály főosztályvezetője, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi docens, Gódor Balázs és Dr. Lesfalvi Tibor PhD.

A Hallgatók a szakdolgozati védésük, majd a szaktárgyi feleleteik során sikeresen adtak számot tudásukról a záróvizsgán.

Dr. Czomba Sándor PhD, államtitkár úr a záróvizsga után kiemelte, hogy a frissen végzett Hallgatók nagyon felelősségteljes „hivatást” választottak maguknak, jelezte, hogy a munkavédelem nemzetgazdaságilag is kiemelt terület, hiszen az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósulása, megvalósítása minden munkahelyen, minden munkavállaló tekintetében alapvető jelentőségű.

Az Óbudai Egyetem „Munkavédelmi szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés” szakmai színvonalának elismerését, elismertségét mutatja, hogy a 2023. július 3-i államvizsga elnöki feladatait, dr. Zöld-Nagy Viktória a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkaerőpiacért, Munkavédelemért és Foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára, illetve dr. Bakos József a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának főosztályvezetője töltötte be.

A vizsgáikat ebben a félévben sikeresen teljesítő harminc hallgató számára az Óbudai Egyetem 2023. július 21-én ünnepélyes diplomaosztó ünnepség keretében adta át a diplomákat a Kar J200-as dísztermében. A diplomaosztó ünnepség keretében Gábor Edina, Dr. habil. Szabó Gyuladr. Nagy ImreDr. Lesfalvi Tibor PhD osztotta meg gondolatait a munkavédelem jelentőségéről a résztvevő Hallgatókkal. Az ünnepség keretében a frissen végzett Hallgatók is megfogalmazták személyes véleményüket, „hitvallásukat” a munkavédelmi tevékenység kapcsán. Sok sikert kívánunk nekik immár a munkavédelem „nagybetűs” világában!

Oktatási rend - ha szombat, akkor egyetem

2. kereszt évfolyam – 2023. ősz

Tanulmányaikat 2022. februárban kezdő, mintatanterv szerint haladó hallgatók

Az órákat az itt látható időbeosztással tartjuk, a Neptun csengetési rendjétől eltérően.

Ellenőrizze az időpontokat, mert alkalmanként frissítésekre van szükség. (A változásokat Moodle üzenetben is kiküldjük.)

augusztus 31. csütörtök online

17:00-18:00 Szakdolgozat dr. Szabó Gyula

szeptember 15. péntek online

17:00-18:00 Szakdolgozat dr. Szabó Gyula

szeptember 23. szombat

9:15 – 12:30 Villamosság biztonsága Dr. Nagy István

13:15 – 16:30 Villamosság biztonsága Dr. Nagy István

Villamosság biztonsága labornap MOODLE jelentkezéssel péntekenként. Mindenkinek egy alkalommal, a teljes időtartamban részt kell vennie. Időszak: október 6-tól november 17-ig (5 alkalom) 9-17 órakor. Találkozó a bejáratnál az aulában.

szeptember 30. szombat

9:15 – 12:30 Tűzvédelem Dr. Nagy Rudolf

13:15 – 16:30 Villamosság biztonsága Dr. Nagy István

október 6. péntek labor

9:00-17:00 Villamosság biztonsága Találkozó a Bánki épületben a földszinti aulában JELENTKEZÉS SZERINT

október 7. szombat személyes

9:30 – 12:45 Vállalkozásmenedzsment Borbás László

13:30 – 16:45 Szakmai kommunikáció Sebán Zoltán

Szakmai kommunikáció labor MOODLE jelentkezéssel, melyen mindenkinek egy alkalommal, a teljes időtartamban részt kell vennie. Jelentkezés időpontra a Moodleban – az online vagy személyes részvételi lehetőség az időpontnál jelölve. Időszak: október 9-tól november 11-ig (5+ alkalom).

október 13. péntek labor

9:00-17:00 Villamosság biztonsága Találkozó a Bánki épületben a földszinti aulában JELENTKEZÉS SZERINT

október 14. szombat

9:15 – 12:30 Villamosság biztonsága Dr. Nagy István

13:15 – 16:30 Munkalélektan Bereczki Ilona

október 27. péntek labor

14:00 – 17:20 Szakmai kommunikáció labor JELENTKEZÉS SZERINT

október 28. szombat

9:15 – 12:30 Tűzvédelem Dr. Nagy Rudolf

13:15 – 16:30 Munkalélektan Bereczki Ilona

november 3. péntek labor

9:00-17:00 Villamosság biztonsága Találkozó a Bánki épületben a földszinti aulában JELENTKEZÉS SZERINT

14:00 – 17:20 Szakmai kommunikáció labor JELENTKEZÉS SZERINT

november 4. szombat

9:15 – 12:30 Fűtés, szellőzés, klimatizálás Dr. Barányi István

13:15 – 16:30 Munkalélektan Bereczki Ilona

november 10. péntek

14:00 – 17:20 Szakmai kommunikáció labor JELENTKEZÉS SZERINT

november 11. szombat

9:15 – 12:30 Tűzvédelem Dr. Nagy Rudolf

13:15 – 16:30 Fűtés, szellőzés, klimatizálás Dr. Barányi István

november 17.

9:00-17:00 Villamosság biztonsága Találkozó a Bánki épületben a földszinti aulában JELENTKEZÉS SZERINT

14:00 – 17:20 Szakmai kommunikáció labor JELENTKEZÉS SZERINT

Szakmai kommunikáció feladatleadás

Munkalélektan feladat leadás

november 18. szombat

9:15 – 12:30 Fűtés, szellőzés, klimatizálás Dr. Barányi István

13:15 – 16:30 Villamosság biztonsága Dr. Nagy István

november 24.

9:00-17:00 Villamosság biztonsága Találkozó a Bánki épületben a földszinti aulában JELENTKEZÉS SZERIN

Tűzvédelem feladatleadás és elővizsga teszt

november 25. szombat

9:15 – 12:30 Fűtés, szellőzés, klimatizálás Dr. Barányi István

13:15 – 16:30 Bevezetés a munkabalesetek kivizsgálásának gyakorlati ismereteibe FAK, előadó: dr. Bánné Koncz Zsuzsa

december 1.

18:00 Fűtés, szellőzés, klimatizálás elővizsga teszt

december 2. szombat

9:30 – 12:45 Vállalkozásmenedzsment Borbás László

13:30 – 15:05 Vállalkozásmenedzsment Páll Tibor

Vállalkozásmenedzsment feladatleadás

december 15. éjfél

Szakdolgozat leadás

december 16.

Tesztpótlási alkalmak MOODLE beosztás szerint úgy, hogy a félév összes tesztjét ütközés nélkül pótolni / ismételni lehessen.

Vizsgaidőszak

2023. december 18. – 2024. február 3.

Záróvizsga időszak: 2024. január 22. – február 02.

Dr. habil Szabó Gyula

Idézetek munkavédelmi cikkekhez

“Az Ergonómia és Emberi Tényezők Regionális Oktatási CEEPUS Hálózatot a Duna régiójában működő tekintélyes egyetemek együttműködése révén hozták létre, azzal a céllal, hogy elősegítsék az ergonómia és az emberi faktorok területén zajló kutatást és oktatást.”

“Az Ergonómia és Emberi Tényezők Regionális Oktatási CEEPUS Hálózat az oktatást, kutatást és az ergonómia és emberi faktorok területén végzett szakmák fejlesztését kívánja elősegíteni, a mobilitás, a doktori programok közös támogatása és a közös képzés kifejlesztése által.”

“Az Ergonómia és Emberi Tényezők Regionális Oktatási CEEPUS Hálózatban résztvevő egyetemek célja az ergonómia oktatásának, kutatásának és a szakmai tevékenységek támogatása a mobilitás, az irányítás és a doktori programok közös támogatása révén, kiemelten figyelve az európai követelmények és szabványok betartására.”

SZABÓ, Gyula et al. INTRODUCING THE ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS REGIONAL EDUCATIONAL CEEPUS NETWORK. ACTA TECHNICA NAPOCENSIS – Series: APPLIED MATHEMATICS, MECHANICS, and ENGINEERING, [S.l.], v. 64, n. 1-S1, feb. 2021. ISSN 2393–2988. Available at: <https://atna-mam.utcluj.ro/index.php/Acta/article/view/1512>

Az “Összetett Ergonómiai Kockázatértékelés” kifejlesztése irodai ergonómiai kockázatértékeléshez (CERA Office)” című cikkben Szabó és Németh bemutatják a CERA Office nevű eszközt, amelyet az irodai munkahelyek ergonómiai kockázatának értékelésére fejlesztettek ki. Az eszköz célja az ergonómiai kockázatok felmérése és az intervenciós pontok meghatározása az EN 1005 gépbiztonsági szabvány alapján. Az eszköz előnye az irodai környezetben az, hogy magában foglalja az összes jellemző irodai munkahelyhez kapcsolódó kockázati tényezőt, és lényegesen rövidebb, mint a teljes CERA értékelés.

Szabó, Gyula ; Németh, Edit: Development an Office Ergonomic Risk Checklist: Composite Office Ergonomic Risk Assessment (CERA Office) In: Bagnara, S; Tartaglia, R; Albolino, S; Alexander, Th; Fujita, Y (szerk.) Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018), Springer-Verlag (2019) pp. 590-597. Paper: Chapter 64 , 8 p.

“Szabó Gyula, A fizikai munkavégzés ergonómiája című könyvében részletesen bemutatja a különböző ergonomikus áttekintő módszereket, amelyeket az irodai munkakörnyezet kialakításának szempontjaihoz használhatunk.”

“A könyv kiemeli a gép biztonságának kulcsfontosságú szerepét, valamint átfogóan tárgyalja a munkahelyi ergonómia összes kockázati tényezőjét.”

“Óbudai Egyetem 2012-ben megjelentetett kiadványában Szabó Gyula részletesen elemzi a fizikai munkavégzés ergonómiáját, és bemutatja a munkakörnyezet kialakításában alkalmazható különböző ergonomikus áttekintő módszereket, valamint hangsúlyozza a gép biztonságának jelentőségét.”

Szabó Gyula: A fizikai munkavégzés ergonómiája, Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem (2012) , 115 p.

“Az Összetett Ergonómiai Kockázatértékelés (CERA) eszköz magyar nyelven is elérhető. A CERA növeli a szakemberek kompetenciáját az ergonómiai kockázatok értékelésében a munkahelyeken. A CERA eszköz tartalmazza a testtartás, a kézi anyagmozgatás, az ismétlődő mozgások és az erőkifejtés értékelését az egységesített európai szabványsorozat, az ‘MSZ EN 1005 Gépek biztonsága. Az emberi fizikai teljesítőképesség’ alapján.”

” Összetett Ergonómiai Kockázatértékelés (CERA) eszköz megkönnyíti a magyar MVB szakemberek számára az ergonómiai kockázatok értékelését a munkahelyeken, és használata segíti a megfelelő szakmai kompetencia kialakítását.”

“A CERA lehetővé teszi a testtartás, a kézi anyagmozgatás, az ismétlődő mozgások és az erőkifejtés értékelését a harmonizált európai szabványsorozat, a ‘MSZ EN 1005 Gépek biztonsága. Az emberi fizikai teljesítőképesség’ alapján, így hozzájárul a munkahelyi ergonómiai kockázatok hatékony kezeléséhez.”

Szabó Gyula: Evaluation and prevention of work-related musculoskeletal disorders in Hungary, In: Ahran, T Z; K, Waldemar (szerk.) Advances in Physical Ergonomics and Safety, Orlando (FL), Amerikai Egyesült Államok : CRC Press – Taylor and Francis Group (2012) pp. 195-202. , 8 p.

“A tervezett biztonság növelése a kockázati kép alapján az elfogadható kockázati kritérium szint csökkentésével, és az elérését lehetővé tévő intézkedések megvalósításával történhet, ideértve a szükséges eszközrendszer kialakítását.”

“A kockázatmenedzsmentben az alkalmazott kockázatértékelési folyamatra is használható a Plan – Do – Check – Act (tervezd meg – alakítsd ki – ellenőrizd le – javítsd ki) eljárás ismételgetése.”

“A kockázatértékelési dokumentáció teszi lehetővé, hogy a kockázatértékelés utólag is megismerhető legyen az érintettek számára, és megállapítható legyen belőle a biztonsággal kapcsolatos helyzetkép és a kockázatértékelés készítésének körülményei, így annak megbízhatósága is.”

“A kockázatok ismerete mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára lehetővé teszi, hogy közösen megvalósítsanak célszerű intézkedéseket a balesetek megelőzése és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, illetve a fokozott expozíció csökkentésére.”

“A munkavédelemben a védendő érték a dolgozók és a munkahelyen megjelenők testi épsége-egészsége, míg a veszélyek közül azokkal foglalkoznak, amelyek a munkahelyből, a munkavégzésből, a munkahelyzetből adódnak.”

“A kockázatértékelés mélységének meghatározása a munkavédelmi gyakorlatban is megjelenik, hiszen az tűnhet egy teljes körű, mindent kikutató vizsgálatnak vagy a MEBIR tanúsítvány felmutatásának.””A kockázatok ismerete mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára lehetővé teszi, hogy közösen megvalósítsanak célszerű intézkedéseket a balesetek megelőzése és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, illetve a fokozott expozíció csökkentésére.”

“A kockázatértékelés egy magasabb szintre léphet az adott területen, és már a felügyeleti folyamatok veszélyeivel kell foglalkozni, tehát azzal, hogy tényleg azonosítják-e a részleg működési hibáit, és ezek megszüntetéséért tesznek.”

“A munkavédelmi kockázatértékelés célja, hogy a munkáltató ténylegesen rendelkezzen a működéséből adódóan személyek egészségét és biztonságát érintő kockázatokkal, és ezekre vonatkozóan szakszerű intézkedéseket hozzon.”

Szabó Gyula: A munkavédelemi kockázatkezelés sajátossága, BÁNKI KÖZLEMÉNYEK 3:1 pp. 5-12. , 7 p. (2020)

“Az Összetett Ergonómiai Kockázatbecslés, a CERA (Composit Ergonomic Risk Assessment) napjainkban egy ismert és népszerű eszköz a munkával összefüggő váz-izomrendszeri kockázatok becslésére.”

“Az alapváltozat mellett rövidített változatok készültek különböző munkakörökre, pl. irodára, hulladékválogatásra.”

“A CERA fejlesztése során megfogalmaztuk a váz-izomrendszeri kockázatértékelés határait, és részt veszünk ezek kiterjesztésében a korszerű megelőzés eszközeinek megteremtésében.”

“Az EN 1005 szabványsorozat követelményeit érvényesítő és praktikus megoldásokat ötvöző módszer jelenleg magyar, angol és orosz nyelven érhető el.”

“Az ErgoCapture rendszerrel tudományos célunk a testhelyzet értékelését fejleszteni azzal, hogy az egyes ízületi szögek független értékelése helyett a valóban előforduló testhelyzetek azonosítását és értékelését végeztük.”

Szabó Gyula: Az Összetett Ergonómiai Kockázatbecslés, In: Kollár, Csaba (szerk.) Berek Hetven : Egy élet a hadtudomány és a művészet szolgálatában, a hetvenéves Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntése, Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori iskola, Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (2019) pp. 143-157. , 15 p.

“Amikor a gépeket munkavégzésre használják, akkor munkaeszközzé is minősülnek, azaz elvárás lesz a vonatkozó munkavédelmi keretszabályozás – a 89/391/EGK irányelv illetve a Munkavédelmi törvény – és a specifikus szabályozások alkalmazása is.”

“A munkaeszközök használata során előforduló balesetek jelentős része vezethető vissza a gép tervezési hibáira.”

“A munkagépek biztonságos használatához a baleset-megelőzési elvek a kollektív védelmet, a beépített biztonságot követelik meg.”

“A magyar jogrendbe a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendeletként bevezetett Gépekről szóló irányelv határozza meg az európai egységes piacon a gépek forgalomba hozatalának folyamatait és követelményeit.”

“Az ergonómiai szabványok közül 48 csak angolul elérhető, ezek mind MSZ EN vagy MSZ EN ISO jelzettel szerepelnek. Magyarul a kilencvenes évek előttről származó, csak MSZ jelzettel 115, míg újabb keletű nemzetközi szabványfordítás 25 darab található.”

“Az egyetlen A típusú harmonizált szabvány a MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) az összes gépkategóriára fogalmaz meg előírásokat.”

“Az ISO/TC 159 felépítésének megfelelően a fontosabb további hazai ergonómiai szabványok célterületei: mentális munkaterhelés, irányító központok tervezése, képernyős terminállal végzett irodai munka, hőmérsékleti környezetek ergonómiája, közúti járművek ergonómiája, antropometriai és bio-mechanika, hozzáférhető kialakítás.”

Szabó Gyula: ERGONÓMIA A GÉPEK BIZTONSÁGA SZABVÁNYOKBAN, GÉP 7-8 pp. 97-102. , 6 p. (2016)

“A nagyterű irodákban való munkavégzés új viselkedési normák elsajátítását igényli, például a magánélet tiszteletben tartását és az alkalmazkodást a csoportnormákhoz.”

“A nagyterű irodákban a felhasználók gyengébb kompetenciákkal rendelkezhetnek technikai és személyes szinten, és az hierarchikus jelzések struktúrája is megváltozik.”

“A nagyterű irodákban az optimalizált figyelem és a megfelelő stimuláció hiánya negatívan befolyásolhatja a munkateljesítményt és a viselkedést. Ezért fontos, hogy az nyílt irodák lehetővé tegyék a megfelelő szeparációt és magánéleti teret.”

Peczöli, I. ; Szabó, G:Flexible office environment, PERIODICA POLYTECHNICA SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 7 : 2 pp. 135-150. , 16 p. (1999)

“Az ergonómiai szabványok célja a gépek tervezése során a váz-izomrendszeri kockázatok csökkentése, a musculoskeletalis kockázatok minimalizálása.”

“A gépek tervezésekor alkalmazott ergonómiai szabványok az emberi testméretek, erőkövetelmények, testtartás és mozgások alapján határozzák meg a biztonsági követelményeket.”

“Az ergonómiai szabványoknak való megfelelés biztosítja, hogy a gépek használata során a fizikai terhelés, kényelmetlenség és fáradtság a lehető legkisebb legyen, ezzel csökkentve a váz-izomrendszeri sérülések kockázatát.”

“Az ergonómiai szabványok alkalmazása a gépek tervezésében elengedhetetlen a váz-izomrendszeri sérülések és megbetegedések megelőzésében, hozzájárulva a munkavállalók egészségének és jólétének védelméhez.”

Mocan, Anca ; Gaureanu, Alin ; Szabó, Gyula ; Mrugalska, Beata: Arguments for Emerging Technologies Applications to Improve Manufacturing Warehouse Ergonomics, In: Ivascu, Larisa; Draghici, Anca (szerk.) Sustainability and Innovation in Manufacturing Enterprises, Springer Singapore (2022) pp. 115-164. Paper: Chapter 5 , 50 p.

“A részvételi ergonómia arra törekszik, hogy csökkentse ezt a félreértést. Ez egy ergonómiai ágazat, amely hangsúlyozza a dolgozók önálló lehetőségét az ergonómiai fejlesztések végrehajtására a munkahelyen, és előírja, hogy a végfelhasználók aktívan vegyenek részt az ergonómiai megoldások tervezésében és bevezetésében.”

“Az Ipar 5.0 lehetőséget biztosít az ergonómia szakembereknek a munkaterhelés csökkentésére, mind fizikailag, mind mentálisan, valamint a dolgozók biológiai reakcióinak jobb monitorozására a kijelölt feladatokra.”

Mocan, Anca ; Gaureanu, Alin ; Szabó, Gyula ; Mrugalska, Beata: Arguments for Emerging Technologies Applications to Improve Manufacturing Warehouse Ergonomics, In: Ivascu, Larisa; Draghici, Anca (szerk.) Sustainability and Innovation in Manufacturing Enterprises, Springer Singapore (2022) pp. 115-164. Paper: Chapter 5 , 50 p.

“Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy megteremtsük az egészséges és biztonságos munkahelyeket, ahol a munkavállalók védelmét és jólétét prioritásként kezeljük.”

“Az ergonómiai kockázatok az egyik leggyakoribb veszélyforrás a munkahelyeken, és komoly hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és teljesítményére.”

“Az egészséges munkakörnyezet létrehozása nemcsak a törvényi követelmények betartását jelenti, hanem a munkavállalók aktivitásának, kényelmének és jólétének biztosítását is.”

“Mind a fizikai, mind a pszichológiai kockázati tényezők közvetlenül összefüggnek a munkával kapcsolatos betegségek kialakulásával. Ezért az is kérdéses, hogy egy munkahely biztonságos-e vagy sem.”

“Ma a negyedik ipari forradalomhoz kapcsolódó kutatások a kulcsfontosságú területekre összpontosítanak, és olyan tervezési keretrendszereket mutatnak be a kockázatkezelés megvalósításához, amelyek a kockázatok azonosítására és megelőzésére fókuszálnak.”

Erazo-Chamorro, V.C.; Arciniega-Rocha, R.P.; Rudolf, N.; Tibor, B.; Gyula, S. Safety Workplace: The Prevention of Industrial Security Risk Factors. Appl. Sci. 202212, 10726. https://doi.org/10.3390/app122110726

Dr. habil Szabó Gyula

Szabó Gyula

Név: Dr. habil Szabó Gyula

Beosztás: egyetemi docens

Elérhetőség: 1081 Budapest, József körút 6, Óbudai Egyetem, 1081 Budapest József körút 6. J202.

Email cím: szabo pont gyula kukac bgk pont uni-obuda pont hu

Konzultációs egyeztetett időpontban. Időpont foglalás: https://doodle.com/bp/gyulaszabó/drszabogyula

Oktatás

Oktatott magyar nyelvű tárgyak:

Oktatott angol nyelvű tárgyak:

 • OSH Safety Engineering
 • Ergonomics

Létesített és indított szakok

 • Munkavédelmi szakmérnök / Munkavédelmi szakember szak
 • Ergonómia és emberi tényezők szakember szaklétesítés és -indítás (2020)
 • Specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén BME-vel közösen (2015)
 • Munkavédelmi menedzserasszisztens szaklétesítés és -indítás (2011)

Szakmai tevékenység

Végzettségek

 • Habilitáció: Katonai Műszaki területen, Óbudai Egyetem, 2022
 • PhD: Katonai Műszaki Tudományok területén, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013
 • Okleveles villamosmérnök: Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar
 • Okleveles mérnök-tanár, Budapesti Műszaki Egyetem
 • Egyetemi doktor: Rendszerelemzés és operációkutatás területén, Budapesti Műszaki Egyetem
 • Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szakértő, Budapesti Műszaki Egyetem
 • Rehabilitációs szakmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem
 • Öt különböző (OKJ) középfokú oklevél

Szakmai és közéleti tevékenység

 1. Részvétel az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában (oktató, témavezető, opponens, bizottsági tag).
 2. Kezdeményezte és vezeti a CEEPUS CIII-HU-1506-03-2023 “Ergonomics and Human Factors Regional Educational” mobilitási hálózatot, tíz egyetem részvételével.
 3. Dr. Szabó Gyula a Magyar Ergonómiai Társaság elnökeként Councilor of the Federation of European Ergonomics Societies (Európai Ergonómus Társaságok Szövetsége), ezen túlmenően a Kommunikációs és Promóciós Bizottság vezetője.
 4. Regisztrált Európai Ergonómus, az Európai Ergonómus Regisztrációs Központ (Center of Registration of European Ergonomists) magyar nemzeti akkreditációs bizottságának megalapítója és vezetője, képviselő a közgyűlésen.
 5. Dr. Szabó Gyula a MET elnökeként Councilor of the International Ergonomics Association (Nemzetközi Ergonómiai Társaság), ezen túlmenően a Safety & Health Technical Committee vezetője.
 6. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség nemzeti Fókuszpont tagja, a MET és az Óbudai Egyetem képviselője.
 7. Dr. Szabó Gyula a FEES képviselője az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség partneri hálózatában, az irányító bizottság tagja
 8. Részvétel a Magyar Szabványügyi Testület és a nemzetközi szabványügyi testületek munkájában, szakértőként részt vesz a MSZT/MCS 209 Munkavédelem Gépek biztonsága (alapszabványok), védőberendezések, személyi védőeszközök és ergonómia, ISO/TC 159 “Ergonomics”, ISO/TC 283 – Occupational health and safety management, CEN/TC 114 “Safety of machinery”, CEN/TC 122 “Ergonomics” bizottságokban:

Külföldi egyetemi tanulmányutak

 • Delft University of Technology, The Netherlands
 • King’s College London, UK
 • TU Munich, Germany
 • Poznan University of Technology, Poland
 • Università degli Studi di Firenze, Italy
 • Polytechnical Engineering College, Subotica, Serbia
 • Temesvári Műszaki Egyetem
 • University of Belgrade
 • University of Latvia, Riga
 • University “Aleksandër Moisiu” Durrës, Faculty of Information Technology
 • The University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering
 • Technical University, Varna
 • Universitat Politecnica de Catalunya

Publikációk

A teljes lista az MTMT-ben elérhető

A munkavédelmi dolgozatokhoz válogatott idézetek ezen a szövegen kattintva érhetők el.

Projektek

Az Óbudai Egyetem keretében megvalósult K+F projektek

 • MEBIR kiépítés (2014)
 • Folyamatirányító rendszer ergonómiai fejlesztése (2010)
 • Autódaruk értékelése (2008)
 • Szerviztevékenység szolgáltatásfejlesztése (2009)

Az Óbudai Egyetem keretében megvalósult pályázatok

 • TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében két féléves munkavédelmi felsőfokú szakirányú továbbképzés fejlesztése, pilot képzés lebonyolítása – a megvalósításban az Óbudai Egyetemen, mint konzorciumi tagnál folyó munka vezetése
 • A munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt OMMF-II-10-P-0129 pályázat A MSZ EN 1005 beillesztése a kockázatelemzés hazai gyakorlatába – pályázat előkészítője és vezetője
 • A munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt OMMF-II-10-P-131 pályázat Munkavédelmi szakmai továbbképzés mérnöktanárok részére – pályázat előkészítője és vezetője
 • A munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt pályázat keretében 379/2009 szerződésszámon „Munkavédelmi mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint képzési programjának kidolgozása” – pályázat előkészítője és vezetője
 • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0054 pályázat részekén a Munkahelyek ergonómiai ellenőrzése tananyag kidolgozása
 • TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kritikus védelmi kutatások – alprojekt vezető, kiemelt kutatási terület vezető
 • KMOP-1.1.1-08/1-2008-0052 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység a Profigram Kft-nél, folyamatirányító tevékenység megbízhatóságának javítása a kezelői felület fejlesztésével – vezető
 • HEDY – Life in the AI Era – Erasmus KA 220 pályázat megvalósítása folyik, melynél a teljes konzorcium vezetését dr. Szabó Gyula látja el.
 • Ergodesign – Erasmus KA 220 pályázat megvalósítása folyik, melynél az egyetemünknél folyó munka vezetését dr. Szabó Gyula látja el.

Az Óbudai Egyetem előtti tevékenyésgek

DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda Kft. (ügyvezető, vezető szakértő):

 • Ipari megbízási projektek megvalósítása, pl. ALCOA, AUDI, E-on, Fornax, GE, Herendi Porcelánmanufaktúra, Magyar Posta, PGSM, MALÉV, MÁV, Veritas számára
 • ISO 9001 irányítási rendszer bevezetése
 • Felnőttképzési Intézmény akkreditáció
 • Program akkreditáció: Munkahelyi Ergonómia képzési program

Budapesti Műszaki Egyetem (doktori ösztöndíjas, tanársegéd, adjunktus)

 • Részvétel az Ipari terméktervező, a Műszaki menedzser és A Rehabilitációs szakmérnök képzés beindításában és oktatás tárgyfelelősként
 • Tanszéki TDK felelős, szekcióelnök
 • Kutatási projektek vezetése, pl. a MATÁV, Magyar Posta, OPEL megbízásából

Insurance Technology Kft. (Vezető szakértő)

 • Y2K projektek megvalósítási módszertanának kidolgozása és projektek szakmai vezetése, pl. OEP, ONYF
 • Informatikai stratégia kidolgozásának módszertana és projektek szakmai vezetése, pl. OEP, BKE, K&H, PART, Informatikai Üzemeltetés Minőségbiztosítás módszertan kidolgozása (IKB ajánlás tervezet)
 • Informatikai stratégia kidolgozásának módszertana és projektek szakmai vezetése, pl. OEP, BKE, K&H, PARTInformatikai Üzemeltetés Minőségbiztosítás módszertan kidolgozása (IKB ajánlás tervezet)
 • Informatikai stratégia kidolgozásának módszertana és projektek szakmai vezetése, pl. OEP, BKE, K&H, PARTInformatikai Üzemeltetés Minőségbiztosítás módszertan kidolgozása (IKB ajánlás tervezet)
 • Humán IT védelmi intézkedések kidolgozása a pénzügyi szektorban
Veszélyes munka megtagadása

Valóban megtagadjuk a veszélyes munkát?

Alapvető jogok tartjuk, hogy magunk döntsünk a felvállalt kockázatokról, és nem tartjuk elfogadhatónak, hogy pusztán anyagi érdekből mások tegyék kockára egészségünket és életünket. A munkahelyeken az egészséges és biztonságos feltételek megteremtése az összes érdekelt közös felelőssége, ám mégis előfordulnak helyzetek, amikor a pillanatnyi kockázat magasabb a dolgozó számára rendesen elfogadható értéknél, azaz a munka túl veszélyes vagy annak tűnik.

A Munkavédelmi teázóban ezúttal az informált és önkéntes kockázatvállalás lehetőségéről, a döntést befolyásoló tényezőkről, ennek elméleti kereteiről és gyakorlatról beszélgetünk.

2021. június 10. 16:00.

Most először élőben, 100+ résztvevővel a Munkavédelmi teázó kihelyezett rendezvényén a Munkavédelmi Képviselők Országos Fórumán arról beszélgetünk, hogy folytatjuk-e a munkavégzést

biztonságot vagy egészséget veszélyeztető körülmények

esetén is? Választ keresünk olyan kérdésekre, mint

 • Elvárható-e a munkavégzés ilyen helyzetben (nem). Miért fordulnak elő mégis ilyen elvárások?
 • Mire számíthat a munkavállaló, ha megtagadja a veszélyes feladatokat?
 • Mit tehet a munkáltató, hogy a munka mégis elkészüljön?
 • Mik az ökölszabályok és az arany középút?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Résztevők a helyszínen:

Előadóink mondták