Dr. habil Szabó Gyula

Idézetek munkavédelmi cikkekhez

“Az Ergonómia és Emberi Tényezők Regionális Oktatási CEEPUS Hálózatot a Duna régiójában működő tekintélyes egyetemek együttműködése révén hozták létre, azzal a céllal, hogy elősegítsék az ergonómia és az emberi faktorok területén zajló kutatást és oktatást.”

“Az Ergonómia és Emberi Tényezők Regionális Oktatási CEEPUS Hálózat az oktatást, kutatást és az ergonómia és emberi faktorok területén végzett szakmák fejlesztését kívánja elősegíteni, a mobilitás, a doktori programok közös támogatása és a közös képzés kifejlesztése által.”

“Az Ergonómia és Emberi Tényezők Regionális Oktatási CEEPUS Hálózatban résztvevő egyetemek célja az ergonómia oktatásának, kutatásának és a szakmai tevékenységek támogatása a mobilitás, az irányítás és a doktori programok közös támogatása révén, kiemelten figyelve az európai követelmények és szabványok betartására.”

SZABÓ, Gyula et al. INTRODUCING THE ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS REGIONAL EDUCATIONAL CEEPUS NETWORK. ACTA TECHNICA NAPOCENSIS – Series: APPLIED MATHEMATICS, MECHANICS, and ENGINEERING, [S.l.], v. 64, n. 1-S1, feb. 2021. ISSN 2393–2988. Available at: <https://atna-mam.utcluj.ro/index.php/Acta/article/view/1512>

Az “Összetett Ergonómiai Kockázatértékelés” kifejlesztése irodai ergonómiai kockázatértékeléshez (CERA Office)” című cikkben Szabó és Németh bemutatják a CERA Office nevű eszközt, amelyet az irodai munkahelyek ergonómiai kockázatának értékelésére fejlesztettek ki. Az eszköz célja az ergonómiai kockázatok felmérése és az intervenciós pontok meghatározása az EN 1005 gépbiztonsági szabvány alapján. Az eszköz előnye az irodai környezetben az, hogy magában foglalja az összes jellemző irodai munkahelyhez kapcsolódó kockázati tényezőt, és lényegesen rövidebb, mint a teljes CERA értékelés.

Szabó, Gyula ; Németh, Edit: Development an Office Ergonomic Risk Checklist: Composite Office Ergonomic Risk Assessment (CERA Office) In: Bagnara, S; Tartaglia, R; Albolino, S; Alexander, Th; Fujita, Y (szerk.) Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018), Springer-Verlag (2019) pp. 590-597. Paper: Chapter 64 , 8 p.

“Szabó Gyula, A fizikai munkavégzés ergonómiája című könyvében részletesen bemutatja a különböző ergonomikus áttekintő módszereket, amelyeket az irodai munkakörnyezet kialakításának szempontjaihoz használhatunk.”

“A könyv kiemeli a gép biztonságának kulcsfontosságú szerepét, valamint átfogóan tárgyalja a munkahelyi ergonómia összes kockázati tényezőjét.”

“Óbudai Egyetem 2012-ben megjelentetett kiadványában Szabó Gyula részletesen elemzi a fizikai munkavégzés ergonómiáját, és bemutatja a munkakörnyezet kialakításában alkalmazható különböző ergonomikus áttekintő módszereket, valamint hangsúlyozza a gép biztonságának jelentőségét.”

Szabó Gyula: A fizikai munkavégzés ergonómiája, Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem (2012) , 115 p.

“Az Összetett Ergonómiai Kockázatértékelés (CERA) eszköz magyar nyelven is elérhető. A CERA növeli a szakemberek kompetenciáját az ergonómiai kockázatok értékelésében a munkahelyeken. A CERA eszköz tartalmazza a testtartás, a kézi anyagmozgatás, az ismétlődő mozgások és az erőkifejtés értékelését az egységesített európai szabványsorozat, az ‘MSZ EN 1005 Gépek biztonsága. Az emberi fizikai teljesítőképesség’ alapján.”

” Összetett Ergonómiai Kockázatértékelés (CERA) eszköz megkönnyíti a magyar MVB szakemberek számára az ergonómiai kockázatok értékelését a munkahelyeken, és használata segíti a megfelelő szakmai kompetencia kialakítását.”

“A CERA lehetővé teszi a testtartás, a kézi anyagmozgatás, az ismétlődő mozgások és az erőkifejtés értékelését a harmonizált európai szabványsorozat, a ‘MSZ EN 1005 Gépek biztonsága. Az emberi fizikai teljesítőképesség’ alapján, így hozzájárul a munkahelyi ergonómiai kockázatok hatékony kezeléséhez.”

Szabó Gyula: Evaluation and prevention of work-related musculoskeletal disorders in Hungary, In: Ahran, T Z; K, Waldemar (szerk.) Advances in Physical Ergonomics and Safety, Orlando (FL), Amerikai Egyesült Államok : CRC Press – Taylor and Francis Group (2012) pp. 195-202. , 8 p.

“A tervezett biztonság növelése a kockázati kép alapján az elfogadható kockázati kritérium szint csökkentésével, és az elérését lehetővé tévő intézkedések megvalósításával történhet, ideértve a szükséges eszközrendszer kialakítását.”

“A kockázatmenedzsmentben az alkalmazott kockázatértékelési folyamatra is használható a Plan – Do – Check – Act (tervezd meg – alakítsd ki – ellenőrizd le – javítsd ki) eljárás ismételgetése.”

“A kockázatértékelési dokumentáció teszi lehetővé, hogy a kockázatértékelés utólag is megismerhető legyen az érintettek számára, és megállapítható legyen belőle a biztonsággal kapcsolatos helyzetkép és a kockázatértékelés készítésének körülményei, így annak megbízhatósága is.”

“A kockázatok ismerete mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára lehetővé teszi, hogy közösen megvalósítsanak célszerű intézkedéseket a balesetek megelőzése és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, illetve a fokozott expozíció csökkentésére.”

“A munkavédelemben a védendő érték a dolgozók és a munkahelyen megjelenők testi épsége-egészsége, míg a veszélyek közül azokkal foglalkoznak, amelyek a munkahelyből, a munkavégzésből, a munkahelyzetből adódnak.”

“A kockázatértékelés mélységének meghatározása a munkavédelmi gyakorlatban is megjelenik, hiszen az tűnhet egy teljes körű, mindent kikutató vizsgálatnak vagy a MEBIR tanúsítvány felmutatásának.””A kockázatok ismerete mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára lehetővé teszi, hogy közösen megvalósítsanak célszerű intézkedéseket a balesetek megelőzése és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, illetve a fokozott expozíció csökkentésére.”

“A kockázatértékelés egy magasabb szintre léphet az adott területen, és már a felügyeleti folyamatok veszélyeivel kell foglalkozni, tehát azzal, hogy tényleg azonosítják-e a részleg működési hibáit, és ezek megszüntetéséért tesznek.”

“A munkavédelmi kockázatértékelés célja, hogy a munkáltató ténylegesen rendelkezzen a működéséből adódóan személyek egészségét és biztonságát érintő kockázatokkal, és ezekre vonatkozóan szakszerű intézkedéseket hozzon.”

Szabó Gyula: A munkavédelemi kockázatkezelés sajátossága, BÁNKI KÖZLEMÉNYEK 3:1 pp. 5-12. , 7 p. (2020)

“Az Összetett Ergonómiai Kockázatbecslés, a CERA (Composit Ergonomic Risk Assessment) napjainkban egy ismert és népszerű eszköz a munkával összefüggő váz-izomrendszeri kockázatok becslésére.”

“Az alapváltozat mellett rövidített változatok készültek különböző munkakörökre, pl. irodára, hulladékválogatásra.”

“A CERA fejlesztése során megfogalmaztuk a váz-izomrendszeri kockázatértékelés határait, és részt veszünk ezek kiterjesztésében a korszerű megelőzés eszközeinek megteremtésében.”

“Az EN 1005 szabványsorozat követelményeit érvényesítő és praktikus megoldásokat ötvöző módszer jelenleg magyar, angol és orosz nyelven érhető el.”

“Az ErgoCapture rendszerrel tudományos célunk a testhelyzet értékelését fejleszteni azzal, hogy az egyes ízületi szögek független értékelése helyett a valóban előforduló testhelyzetek azonosítását és értékelését végeztük.”

Szabó Gyula: Az Összetett Ergonómiai Kockázatbecslés, In: Kollár, Csaba (szerk.) Berek Hetven : Egy élet a hadtudomány és a művészet szolgálatában, a hetvenéves Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntése, Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori iskola, Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (2019) pp. 143-157. , 15 p.

“Amikor a gépeket munkavégzésre használják, akkor munkaeszközzé is minősülnek, azaz elvárás lesz a vonatkozó munkavédelmi keretszabályozás – a 89/391/EGK irányelv illetve a Munkavédelmi törvény – és a specifikus szabályozások alkalmazása is.”

“A munkaeszközök használata során előforduló balesetek jelentős része vezethető vissza a gép tervezési hibáira.”

“A munkagépek biztonságos használatához a baleset-megelőzési elvek a kollektív védelmet, a beépített biztonságot követelik meg.”

“A magyar jogrendbe a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendeletként bevezetett Gépekről szóló irányelv határozza meg az európai egységes piacon a gépek forgalomba hozatalának folyamatait és követelményeit.”

“Az ergonómiai szabványok közül 48 csak angolul elérhető, ezek mind MSZ EN vagy MSZ EN ISO jelzettel szerepelnek. Magyarul a kilencvenes évek előttről származó, csak MSZ jelzettel 115, míg újabb keletű nemzetközi szabványfordítás 25 darab található.”

“Az egyetlen A típusú harmonizált szabvány a MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) az összes gépkategóriára fogalmaz meg előírásokat.”

“Az ISO/TC 159 felépítésének megfelelően a fontosabb további hazai ergonómiai szabványok célterületei: mentális munkaterhelés, irányító központok tervezése, képernyős terminállal végzett irodai munka, hőmérsékleti környezetek ergonómiája, közúti járművek ergonómiája, antropometriai és bio-mechanika, hozzáférhető kialakítás.”

Szabó Gyula: ERGONÓMIA A GÉPEK BIZTONSÁGA SZABVÁNYOKBAN, GÉP 7-8 pp. 97-102. , 6 p. (2016)

“A nagyterű irodákban való munkavégzés új viselkedési normák elsajátítását igényli, például a magánélet tiszteletben tartását és az alkalmazkodást a csoportnormákhoz.”

“A nagyterű irodákban a felhasználók gyengébb kompetenciákkal rendelkezhetnek technikai és személyes szinten, és az hierarchikus jelzések struktúrája is megváltozik.”

“A nagyterű irodákban az optimalizált figyelem és a megfelelő stimuláció hiánya negatívan befolyásolhatja a munkateljesítményt és a viselkedést. Ezért fontos, hogy az nyílt irodák lehetővé tegyék a megfelelő szeparációt és magánéleti teret.”

Peczöli, I. ; Szabó, G:Flexible office environment, PERIODICA POLYTECHNICA SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 7 : 2 pp. 135-150. , 16 p. (1999)

“Az ergonómiai szabványok célja a gépek tervezése során a váz-izomrendszeri kockázatok csökkentése, a musculoskeletalis kockázatok minimalizálása.”

“A gépek tervezésekor alkalmazott ergonómiai szabványok az emberi testméretek, erőkövetelmények, testtartás és mozgások alapján határozzák meg a biztonsági követelményeket.”

“Az ergonómiai szabványoknak való megfelelés biztosítja, hogy a gépek használata során a fizikai terhelés, kényelmetlenség és fáradtság a lehető legkisebb legyen, ezzel csökkentve a váz-izomrendszeri sérülések kockázatát.”

“Az ergonómiai szabványok alkalmazása a gépek tervezésében elengedhetetlen a váz-izomrendszeri sérülések és megbetegedések megelőzésében, hozzájárulva a munkavállalók egészségének és jólétének védelméhez.”

Mocan, Anca ; Gaureanu, Alin ; Szabó, Gyula ; Mrugalska, Beata: Arguments for Emerging Technologies Applications to Improve Manufacturing Warehouse Ergonomics, In: Ivascu, Larisa; Draghici, Anca (szerk.) Sustainability and Innovation in Manufacturing Enterprises, Springer Singapore (2022) pp. 115-164. Paper: Chapter 5 , 50 p.

“A részvételi ergonómia arra törekszik, hogy csökkentse ezt a félreértést. Ez egy ergonómiai ágazat, amely hangsúlyozza a dolgozók önálló lehetőségét az ergonómiai fejlesztések végrehajtására a munkahelyen, és előírja, hogy a végfelhasználók aktívan vegyenek részt az ergonómiai megoldások tervezésében és bevezetésében.”

“Az Ipar 5.0 lehetőséget biztosít az ergonómia szakembereknek a munkaterhelés csökkentésére, mind fizikailag, mind mentálisan, valamint a dolgozók biológiai reakcióinak jobb monitorozására a kijelölt feladatokra.”

Mocan, Anca ; Gaureanu, Alin ; Szabó, Gyula ; Mrugalska, Beata: Arguments for Emerging Technologies Applications to Improve Manufacturing Warehouse Ergonomics, In: Ivascu, Larisa; Draghici, Anca (szerk.) Sustainability and Innovation in Manufacturing Enterprises, Springer Singapore (2022) pp. 115-164. Paper: Chapter 5 , 50 p.

“Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy megteremtsük az egészséges és biztonságos munkahelyeket, ahol a munkavállalók védelmét és jólétét prioritásként kezeljük.”

“Az ergonómiai kockázatok az egyik leggyakoribb veszélyforrás a munkahelyeken, és komoly hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és teljesítményére.”

“Az egészséges munkakörnyezet létrehozása nemcsak a törvényi követelmények betartását jelenti, hanem a munkavállalók aktivitásának, kényelmének és jólétének biztosítását is.”

“Mind a fizikai, mind a pszichológiai kockázati tényezők közvetlenül összefüggnek a munkával kapcsolatos betegségek kialakulásával. Ezért az is kérdéses, hogy egy munkahely biztonságos-e vagy sem.”

“Ma a negyedik ipari forradalomhoz kapcsolódó kutatások a kulcsfontosságú területekre összpontosítanak, és olyan tervezési keretrendszereket mutatnak be a kockázatkezelés megvalósításához, amelyek a kockázatok azonosítására és megelőzésére fókuszálnak.”

Erazo-Chamorro, V.C.; Arciniega-Rocha, R.P.; Rudolf, N.; Tibor, B.; Gyula, S. Safety Workplace: The Prevention of Industrial Security Risk Factors. Appl. Sci. 202212, 10726. https://doi.org/10.3390/app122110726

OSH by AI

Interjú a ChatGPT-vel a munkavédelemről

Mutasd be magad és azt, hogy honnan van munkavédelmi ismereted

Szia! Én Assistant vagyok, egy nagyméretű nyelvi modell, amelyet az OpenAI fejlesztett ki. Nincsenek valódi helyem, személyem vagy történetem, mivel csak egy számítógépes program vagyok. Ismereteimet az OpenAI által gyűjtött és beprogramozott adatokból szerzem. Munkavédelmi ismereteimet is ezekből az adatokból szereztem, így képes vagyok válaszolni kérdéseidre a munkavédelem témájában. Ismereteimet folyamatosan bővítem és frissítem, hogy minél jobb válaszokat tudjak adni kérdéseidre.

Miért fontos a munkavédelem?

A munkavédelem fontos a munkavállalók egészségének és biztonságának megőrzése érdekében. A munkavédelem célja, hogy megelőzze a munkahelyeken bekövetkező baleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, valamint hogy csökkentse a munkahelyeken előforduló kockázatokat. A munkavédelem fontos a munkavállalók életminőségének javítása érdekében, valamint a munkahelyi teljesítmény és hatékonyság növelése céljából is. Végül, de nem utolsósorban, a munkavédelem fontos a munkáltatók számára is, mivel a munkavédelem betartása segít csökkenteni a balesetek és foglalkozási megbetegedések által okozott költségeket.

Hogyan tudsz segíteni a munkavédelmi szakembereknek?

Mint nyelvi modell, képes vagyok válaszolni kérdéseidre a munkavédelem témájában, valamint adatokat, információkat és ötleteket nyújtani a munkavédelem különböző területeivel kapcsolatban. Képes vagyok segíteni a munkavédelmi szakembereknek a munkavédelmi előírások, irányelvek és technikai ismeretek áttekintésében, valamint a munkavédelemre vonatkozó kérdések megválaszolásában. Emellett képes vagyok segíteni a munkavédelmi szakembereknek a munkavédelmi intézkedések tervezésében és bevezetésében, valamint a munkavédelmi programok népszerűsítésében is. Végül, de nem utolsósorban, képes vagyok segíteni a munkavédelmi szakembereknek a munkavédelemre vonatkozó kommunikációs és képzési anyagok elkészítésében is.

Ajánlanál konkrét mesterséges intelligencia alapú megoldásokat a munkahelyi egészség és biztonság javítására?

Igen, a mesterséges intelligencia (MI) segítségével számos olyan megoldás áll rendelkezésre, amelyek segíthetnek javítani a munkahelyi egészséget és biztonságot. Például:

 1. Munkahelyi baleseti előrejelző rendszerek: Az MI segítségével fejlesztett rendszerek képesek elemezni a munkahelyi adatokat és előrejelezni a valószínű baleseti eseményeket, amelyek segítségével a munkavédelmi szakemberek megelőzhetik a baleseteket.
 2. Munkavédelmi kockázatértékelő rendszerek: Az MI segítségével fejlesztett rendszerek képesek automatizáltan értékelni a munkahelyi kockázatokat, és javaslatokat tenni a kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedésekre.
 3. Egészségügyi állapotfelmérő rendszerek: Az MI segítségével fejlesztett rendszerek képesek automatizáltan elemezni az egészségügyi adatokat és jelzéseket adni a munkavállalók egészségügyi állapotáról, amelyek segítségével a munkavédelmi szakemberek korai figyelmeztetést kaphatnak az egészségügyi problémákra.
 4. Munkahelyi stresszfigyelő rendszerek: Az MI segítségével fejlesztett rendszerek képesek automatizáltan elemezni a munkahelyi stresszt és jelzéseket adni a munkavállalók stresszszintjéről, amelyek segítségével a munkavédelmi szakemberek megelőzhetik a stressz okozta megbetegedéseket.
 5. Munkahelyi tanulási rendszerek: Az MI segítségével fejlesztett rendszerek képesek automatizáltan személyre szabott tanulási útmutatókat és tan

Ezen a ponton – a szó közepén – a beszélgetés megszakadt, de a történet folytatódik.

https://chat.openai.com/

A képet a FOTOR mesterséges intelligencia készítette a https://www.fotor.com/features/ai-image-generator/ a “health and safety at work with AI” kifejezésből.

Felhasználói élmény

Felhasználói élmény

A felhasználói élmény alapvetően határozza meg munkánk, életünk minőségét. A rosszul tervezett eszközök felesleges terhelést jelentenek, bosszantóak lehetnek, tovább tart a feladatok elvégzése, feleslegesen terhelik az emlékezetet vagy éppen kezelési problémát okonak.

A felhasználói élmény a felhasználó észleléseit és válaszait jelenti, amelyek egy rendszer, termék vagy szolgáltatás jelenlegi és/vagy várható használatából erednek. A felhasználók észlelései és válaszai magukban foglalják a felhasználók érzelmeit, meggyőződéseit, preferenciáit, észleléseit, kényelmét, viselkedését és teljesítményeit, amelyek akár a használat előtt, alatt és után következnek be. A felhasználói élmény a márka imázsának, megjelenésének, funkcionalitásának, rendszerteljesítményének, interaktív viselkedésének és a rendszer, termék vagy szolgáltatás segítő képességeinek a következménye. Ezt befolyásolja a felhasználó belső és fizikai állapota, mely a korábbi tapasztalatokból, attitűdökből, készségekből, képességekből és személyiségből, illetve a felhasználás kontextusából adódik. (ISO 9241-11:2018, 3.2.3).

Néhány évtizeddel ezelőtt még szoftver ergonómiára hívtuk azt a tudományterületet, amely az információs technológiák kialakításával, személyre vagy éppen szervezetre alakításával foglalkozott.

Ma a felhasználói élmény tervezése

önálló szakma, mely az asztali és mobil eszközök mellett gépek, járművek, és applikációk kialakításában is meghatározó versenytényező.

2021. december 9. 14:45

A Munkavédelmi Teázó egy rendkívüli délutánnal búcsúzik az évtől, amikor a Magyar Ergonómiai Társaság szakmai délutánjának ad otthont. A felhasználói élmény nemzetközi elismertségű művelőiként előadóink megmutatják, hol és hogyan határozza meg életünket a felhasználói élmény. Ismertetik a hazai és nemzetközi helyzetet, módszereket és a jövőre vonatkozó kilátásokat. Olyan kérdésekről lesz szó, mint

 • Honnan ismerhető meg egy jól kialakított szoftver?
 • Van-e befolyása a kezelőfelületnek a munkahelyi megbetegedések és balesetek kialakulására?
 • Mit tehetünk a jobb felhasználói élmény érdekében?
 • Van-e magyar szoftver design?

Program:

 • Bevezető: dr. Szabó Gyula
 • Szabó Bálint: Felhasználó-központú szempontok különböző módú megjelenése a szoftverfejlesztésben – Kvalitatív kutatás a hazai vállalatok gyakorlatáról
 • Csányi Levente: UXA, avagy UX ipari tapasztalatok, trendek USA-bol
 • Rung András: UX körkép 2021-ben, hasít tovább a szakma?

Előzetes jelentkezés

A Teázó on-line rendezvényre nem kell előzetesen jelentkeznie, elég a szokott helyre belépnie kezdésre. Ha Önnek ez az első alkalom, akkor érdemes mégis regisztrálnia, hogy tájékoztatni tudjuk újabb rendezvényeinkről.

A képhez tartozó alt jellemző üres; En-is-jovok-1.jpg a fájlnév

Jelentkezem a Munkavédelmi teázó rendezvényére

A terembe lépéssel Ön elfogadja, hogy felvételt készítünk, és azt eredeti vagy szerkesztett formában közzétesszük.

Belépés a teázó termébe

A teázó az Óbudai Egyetem virtuális munkavédelmi teázó BBB termében zajlik. A belépéshez kattintson ezen a linken vagy a képen!

Munkavédelmi teázó terem

A belépésnél gond lehet, ha

 • Ön nem a bevált hálózati hozzáférését használja, pl. a vállalati VPN-t az otthoni WiFi helyett,
 • nem jó a hangszóró,mikrofon beállítása, pl. fülhallgató a kiválasztott eszköz, és a beépített hangszórót használná,
 • a céges tűzfal megakadályozza a kapcsolatot.

További segítségért nézze meg az alábbi videót.

Munkavédelmi szemle dokumentalasa

Munkahelyi szemle dokumentálása

A munkahelyi szemle dokumentálása, végrehajtása felkészültséget, előkészítést, számos szereplő össszehangolt részvételét és jelentős utómunkát követel. A szemle céljáról, folyamatáról, eredményéről, hatásáról beszélgetünk a következő Munkavédelmi Teázóban.

Előfordulhat, hogy csak papíron történik meg a bejárás, és bár a szemle jegyzőkönyvek megvannak, talán a munkavédelmi szolgáltatói a környéken sem járt. Ellenben, ha a vezetés elkötelezett, tehát amikor az elsőszámú vezető tartja a szemlét, akkor az egész irányítási lánc kötelességének érzi a részvételt. Ha tényleg van szemle, vajon mi a jobb, ha gyakran és kiszámítható módon tartanak bejárást, vagy ha ritkábban és előre bejelentve, esetleg rajtaütés szerűen?

2021. Július 22. 16:00

Ezúttal jeges tea mellett a résztvevőkkel együtt olyan kérdésekre keressük a választ, mint

 • Kinek kell részt vennie és mik a szerepek a munkavédelmi szemlén?
 • A munkavédelmi bejárásokat önállóan vagy más funkciókkal együtt érdemes lebonyolítani?
 • Miért maradnak rejtve az egészséget és biztonságot hiányosságot veszélyeztető tényezők?
 • Milyen eszközöket használnak a szemlék szervezésére, végrehajtására és után követésére?

Egyáltalán, miért is kell a munkahelyi szemle dokumentálása?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

 • Bevezető: dr. Szabó Gyula,
 • Moderátor: Leisztner Péter
 • Komlódi Imre
 • Kovács András
 • és természetesen Ön és a törzstagok.
Drónok a munkavédelemben

Drónok a munkahelyeken

Teljesen kiaknázzuk a technikai fejlődésben rejlő lehetőségeket a vállalkozások eredményes működtetéséhez? Alkalmazzuk a korszerű eszközöket a dolgozók munkaképességének és egészségének megőrzéséhez? Kellően hozzájárul a munkavédelem a digitális szakadék áthidalásához?

A negyedik munkavédelmi teázáson a drónok munkavédelmi célú felhasználását, ennek várható előnyeit és esetleges hátrányait vitatjuk meg. Szakértőink megvitatják a drónok (pilóta nélküli légijárművek) alkalmazásának elvi korlátait, és a résztvevőkkel együtt tekintik át a gyakorlattá vált és megvalósítás alatt álló megoldásokat.

A drón a korszerű munkavédelem egyik látványos példája a technikai vívmányok beillesztésére a munkavédelmi gyakorlatba.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

2021. április 15. 16:00.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Faragó Ferenc, a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója

Vendégek: Restás Ágoston, Molnár Zsolt