Teljesítmény mutatók a munkavédelemben

A vállalati teljesítménymutatók munkavédelmi alkalmazása

Néhány évtizede még csak viszonylag egyszerű módszerrel, hatékonyságmérés révén történt a gazdálkodó szervezetek eredményességének értékelése, napjainkban pedig már a nagyvállalati kultúra szerves része, és szinte külön tudományág a vállalati teljesítménymérés, amely kiterjed a munkavédelemre is.

2021. május 13. 16:00.

A Munkavédelmi teázó következő rendezvényén arról beszélgetünk, hogy mire jó és hogyan történik

teljesítménymutatók munkavédelmi alkalmazása

a vállalkozásoknál. Választ jeresünk olyan kérdésekre, mint

 • Hogyan mérhető a vállalat munkavédelmi teljesítménye?
 • Kell-e nekünk, s ha igen, akkor mire jó a teljesítménymérés?
 • Milyen információkat szolgáltat a szervezet különböző szintjein dolgozók számára és hogyan segítik a vállalat fejlődését?
 • Hogyan kapcsolódik mindez az irányítási rendszerekhez?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

 • Bevezető: dr. Szabó Gyula,
 • Moderátor: Faragó Ferenc, a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója,
 • Dömötör Katalin
 • Ecsedi Levente EHS menedzser
 • és természetesen Ön és a törzstagok.

Az elhangzott ismeretek és vélemények

A vállalati teljesítmény mérés a múltbeli cselekedetek számszerűsítését jelenti , ahol a mérés a számszerűsítés folyamata , a múltbeli cselekedet pedig meghatározza a jelenlegi teljesítményt. Teljesítménymérési rendszer: megalapozott döntéseket és cselekvéseket tesz lehetővé azáltal , hogy a megfelelő adatok összegyűjtésével, feldolgozásával , rendszerezésével , elemzésével és értelmezésével számszerűsíti a múltbeli cselekvések hatékonyságát és eredményességét.

A teljesítmény mérése a teljesítmény menedzselésének, befolyásolásának feltétele. A megalapozott vezetői döntések támogatásához a szervezet működésére vonatkozó meghatározó információk szükségesek. A teljesítményt befolyásoló tényezők értékteremtő tényezők ) megértése és nyomon követése elengedhetetlen a sikerhez.
A vállalati teljesítménymérés egy döntéstámogató eszköz, amely számszerű , értékelhető információt biztosít az érintetteknek a mért tevékenységekről, azok eredményességéről, állapotáról és trendjéről. A KPI abban segít, hogy a vállalati belső és külső mutatókat összhangba hozza az üzleti célokkal. A jól meghatározott KPI segít megérteni és befolyásolni az üzleti sikert. Olyan mutató , jellemzően arányszám , amellyel egy fontos tevékenységünk teljesítményét mutatjuk be rendszeres, lehetőleg folyamatos mérés által.

A munkavédelmi teljesítménymérés feladatát a vállalat munkavédelmi stratégiai céljainak meghatározásához szükséges információk biztosítása, a célok elérése érdekében hozott szervezési és műszaki intézkedések eredményességének nyomon követése és értékelése, valamint mindezen információk rendszerezése és megosztása az érintettekkel a munkavédelmi teljesítmény további javítása érdekében.

A MEBIR tükrében

ISO 45001 szerinti ..egy MEB irányítási rendszer célja…a MEB teljesítmény javítása. Egy MEB irányítási rendszer eredményesebb és hatékonyabb lehet ha mielőbb intézkedéseket tesznek a lehetőségek kezelésére a MEB teljesítmény javítása érdekében. Alap kérdések minden folyamatban:

 • Hol tartok?
 • Merre tartok?
 • Megfelelő vagyok?
 • Fejlődtem?
 • Mihez képest?
 • Mitől leszek jó, jobb?

Szervezeti mutatók:

 • Létszám, fluktuáció, hiányzások, betegég miatti hiányzások…
 • Munkavédelmi konzultációk, fórumok
 • Munkavállalói javaslatok, megvalósítható javaslatok, megvalósított javaslatok
 • Szükséges kompetenciák/rendelkezésre álló kompetenciák
 • Munkabiztonsággal kapcsolatos oktatások ideje (óra/fő)
 • Oktatások megvalósulása (létszám/elvárt létszám)

Kockázatok és lehetőségek

 • Mennyiségi mérések kockázatok, jogszabályok alapján (munkahelyi körülmények,
 • munkavállalók állapota) megvilágítás, zaj, rezgés, hőmérséklet stb
 • Elfogadhatatlan kockázatok száma/ kockázati szint csökkentése
 • Változás management

Események

 • Balesetek száma
 • súlyos, jelentésköteles, elsősegélynyújtásos, kvázi
 • balesetmentes napok száma
 • munkaórára vetített balesetek száma (1 millió, 200 ezer eltérő gyakorlatok)
 • Veszélyes körülmények, veszélyes cselekmények
 • Vészhelyzetek (speciális esetek, pl. menekülni kellett)

Ellenőrzések

 • Vezetői ellenőrzések száma a területen (akár a szervezettel kapcsolatos mutató is lehet)
 • Eltérések száma az ellenőrzéseken
 • Súlyos eltérések száma az ellenőrzéseken (jogszabályi eltérés, veszélyeztetés)
 • Jogszabályi megfelelés (belső) / Hatósági ellenőrzések, bírságok

Helyesbítő tevékenységek: határidők betartása, eltérések lezárása (határidőn túl nyitott eltérések száma) eredményesség

A mérőszámok lehetnek alul-, vagy felülreprezentáltak

Alulreprezentáltság okai

 • Ismeretek, tudatosság
 • Terheltség / időhiány
 • Bizalom hiánya
 • Szégyenérzés, vagy valós/vélt félelem
 • Bónusz / dicséret / elismerés elmaradásának esélye
 • Várható intézkedések miatt

Felülreprezentáltság okai

 • Bónusz / dicséret / elismerés
 • Menedzsment nyomása
 • Érdekérvényesítés vagy egyéb mögöttes szándék miatt eltúlzott, eltorzított mutatók

Hogyan lehet elérni, hogy a mutatók lehetőleg a valóságot tükrözzék?

 • Minden esemény, adat pontos jelentése fontos, amire mérőszám épül (tudatosság, oktatás)
 • Ha a tudatosság magas a kontrol kevésbé szükséges

Sajnos a balesetmentes napok összehasonlítása még cégcsoporton belül is problémás, mert az üzemek tevékenysége más-más.

Csuhaj Péter