Tematikák

TárgynévFélévTárgykód
Bevezetés a munkabalesetek kivizsgálásának gyakorlati ismereteibe FAKőszi félév
Egyéni védőeszközöktavaszi félévBGBEV24NLV
Ergonómiatavaszi félévBGBER12NLV
Esettanulmányőszi félévBGBET23NLV
Foglalkozás-egészségügytavaszi félévBGBFE24NLV
Foglalkozási ártalmak I.őszi félévBGBFA23NLV
Foglalkozási ártalmak II.tavaszi félévBGBFA24NLV
Fűtés, szellőzés, klimatizálásőszi félévBGBFS11NLV
Gépek biztonságatavaszi félévBGBGB12NLV
Kémiai biztonságőszi félévBGBKB11NLV
Kockázatértékeléstavaszi félévBGBKE23NLV
Létesítés és létesítmények biztonsága I.tavaszi félévBGBLL12NLV
Létesítés és létesítmények biztonsága II.őszi félévBGBLL23NLV
Logisztikai biztonság I.őszi félévBGBLB23NLV
Logisztikai biztonság II.tavaszi félévBGBLB24NLV
Munkabiztonsági alapozó ismeretekőszi félévBGBBI11NLV
Munkaélettanőszi félévBGBME11NLV
Munkahelyi egészségfejlesztéstavaszi félévBGBEF24NLV
Munkahigiéneőszi félévBGBMH23NLV
Munkalélektanőszi félévBGBML11NLV
Munkavédelem elméleti alapjaiősz/tavasz félévBGBMA11NLV
Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek I.őszi félévBGBMJ23NLV
Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek II.tavaszi félévBGBMJ24NLV
Szabványosítás, minőségirányítástavaszi félévBGBSM12NLV
Szakdolgozatőszi félévBGBSD24NLV
Szakmai kommunikációőszi félévBGBSK23NLV
Tűzvédelemőszi félévBGBTV11NLV
Vállalkozásmenedzsmentőszi félévBGBVM23NLV
Veszélyes technológiák biztonságatavaszi félévBGBVT12NLV
Világítástechnikatavaszi félévBGBVI12NLV
Villamosság biztonságaőszi félévBGBVB11NLV
Zaj- és rezgésvédelemtavaszi félévBGBZR12NLV