COVID 19 Info

COVID-19 Tájékoztató

Kövesse az egyetemi intézkedési tervet: A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS, AZ EGYETEM ÉLETÉT ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

A szakra vonatkozó értelmezések:

  • Jelenleg hallgatók nem jöhetnek az egyetemre.
  • Az egyetem csak munkanap van nyitva.
  • Az előadások és gyakorlatok on-line, a MOODLE rendszerben és a tantárgyak lapjain megadott BBB virtuális teremben zajlanak.
  • A helyzet javulása után tervezzük az eddig meg nem valósult laborgyakorlatok pótlását (összesen egy csoport Villamosság biztonsága csoport érintett).
  • Ügyintézés elsősorban telefonon és mail-ben.
  • A személyes konzultációkat távolról folytatjuk, a tantárgyaknál megadott módon.
  • A szakdolgozatok leadása és záróvizsga jelentkezés elektronikus formában történik, a MOODLE Szakdolgozat tantárgynál megadott módon.

A szorgalmi időszakban nem tervezzünk változást. A vizsgák időpontját nem tervezzük módosítani a helyzet változásakor.

Jelenleg távoli (skype, BBB) szóbeli és számítógépes vizsgákkal számolunk, de amint lehet visszatérünk a személyes megjelenéssel történő vizsgákra. (A képzésben írásbeli vizsga már nincs).

Dr. Szabó Gyula

Dr. Szabó Gyula

Dr. Szabó Gyula egyetemi docens, Munkavédelmi Kiemelt szakcsoport vezető. Szakfelelős a Munkavédelmi szakember, Munkavédelmi szakmérnök, a Specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén és az Ergonómia és emberi tényezők szakember szakirányú továbbképzési szakokon. Az Ergonómia, az Esettanulmány és a Szakdolgozat tárgyak tárgyfelelőse. Oktat a gépészmérnök, mechatronikai mérnök, környezetmérnök, és biztonságtechnikai mérnök alap- és mesterszakokon. Témameghírdető és oktató a Biztonságtudományi Doktori Iskolában. Aktív több társadalmi szervezetben, konferencia bizottságban.