Munkavédelmi szemle dokumentalasa

Munkahelyi szemle dokumentálása

A munkahelyi szemle dokumentálása, végrehajtása felkészültséget, előkészítést, számos szereplő össszehangolt részvételét és jelentős utómunkát követel. A szemle céljáról, folyamatáról, eredményéről, hatásáról beszélgetünk a következő Munkavédelmi Teázóban.

Előfordulhat, hogy csak papíron történik meg a bejárás, és bár a szemle jegyzőkönyvek megvannak, talán a munkavédelmi szolgáltatói a környéken sem járt. Ellenben, ha a vezetés elkötelezett, tehát amikor az elsőszámú vezető tartja a szemlét, akkor az egész irányítási lánc kötelességének érzi a részvételt. Ha tényleg van szemle, vajon mi a jobb, ha gyakran és kiszámítható módon tartanak bejárást, vagy ha ritkábban és előre bejelentve, esetleg rajtaütés szerűen?

2021. Július 22. 16:00

Ezúttal jeges tea mellett a résztvevőkkel együtt olyan kérdésekre keressük a választ, mint

 • Kinek kell részt vennie és mik a szerepek a munkavédelmi szemlén?
 • A munkavédelmi bejárásokat önállóan vagy más funkciókkal együtt érdemes lebonyolítani?
 • Miért maradnak rejtve az egészséget és biztonságot hiányosságot veszélyeztető tényezők?
 • Milyen eszközöket használnak a szemlék szervezésére, végrehajtására és után követésére?

Egyáltalán, miért is kell a munkahelyi szemle dokumentálása?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

 • Bevezető: dr. Szabó Gyula,
 • Moderátor: Leisztner Péter
 • Komlódi Imre
 • Kovács András
 • és természetesen Ön és a törzstagok.
helyes ülés

Minden rendben az irodában?

Nem lenne ideje egy kis mozgásnak, szünetnek? Abbahagyhatná a szobatárs a folyamatos telefonálást, és a gyerek is átmehetne a nagyszülőkhöz az on-line órájára? Biztosan tudja, milyen a helyes ülés?

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Tedd könnyebbé a terhet kampány jelenleg az ülésre, vagyis a munkavégzés helyes testhelyzeteinek megválasztására irányítja a figyelmet. Az ülő testtartásból adódó megbetegedések érdekében szükséges megelőző intézkedések:

 • az ergonómiai szempontból megfelelő munkaállomást és megfelelő környezetet,
 • a testhelyzet megváltoztatását, a „dinamikus ülést”, az állítható munkaállomás-magasságot, az ülő-álló munkaállomásokat,
 • az ülést korlátozó, a mozgást előmozdító munkaszervezés
 • a mozgást elősegítő munkakörnyezet és -kultúra,
 • a munkavállalók aktív bevonása,
 • az egészséges magatartás előmozdítása,
 • a fentiek beépülése a munkaszervezetbe.

2021. Július 8. 16:00

A Munkavédelmi Teázó meghívott vendégei ezúttal a Magyar Ergonómiai Társaság Nyári Egyetemén vesznek részt, és (tényleg) a legújabb kialakításokról és arról beszélgetnek, hogy

 • Milyen egészségkárosodáshoz vezethet a tartós, helytelen ülés?
 • Merre keressük a jó példákat és eszközöket?
 • Hogyan alakítsuk a munkateret a tevékenységhez?
 • Mit tehetünk a saját és munkatársaink egészségéért?

Mit jelent a helyes ülés?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

Veszélyes gépek és technológiák biztonsága

Veszélyes vagy nem veszélyes a munkavédelmi törvényben

A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet megteremtésének kulcseleme a kockázatértékelésen alapuló intézkedések következetes végrehajtása. A helyzetértékelés kulcseleme a veszélyek teljes körű felmérése és a kockázati szintek helyes megállapítása. A kockázatkezelésben külön figyelmet követel a

veszélyes gépek és technológiák azonosítása.

A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan a hazai szabályozás is különböző veszélycsoportokat állapít meg, és ezekhez a kockázattól függő követelményeket és eljárásokat határoz meg. Hungarikum azonban a veszélyes munkaeszköz, veszélyes gép, veszélyes berendezés definíciója és besorolása, illetve a veszélyes technológia meghatározás.

Folyamatban van a gépek tanúsításának és forgalomba hozatalának újraszabályozása, ami jelentős szabványváltozásokkal és a veszélyes gépek listájának felülvizsgálatával jár, és melyet a hazai szabályozásnak is követnie kell.

2021. június 24. 16:00.

A Munkavédelmi Teázó következő rendezvényén a munkaeszközök és technológiák biztonságos használatának feltételeiről, arról is beszélgetünk, hogy

 • Honnan ered a

veszélyes gépek listája?

 • Milyen előnye vagy hátránya van a veszélyes technológiák és gépek meghatározásának?
 • Mennyire népszerű egy gyártási technológiát veszélyesnek nyilvánítani?
 • Milyen gépek kerülhetnek fel a veszélyes listára?
 • Egy szoftverfrissítés vezethet-e halálos balesethez?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

Veszélyes munka megtagadása

Valóban megtagadjuk a veszélyes munkát?

Alapvető jogok tartjuk, hogy magunk döntsünk a felvállalt kockázatokról, és nem tartjuk elfogadhatónak, hogy pusztán anyagi érdekből mások tegyék kockára egészségünket és életünket. A munkahelyeken az egészséges és biztonságos feltételek megteremtése az összes érdekelt közös felelőssége, ám mégis előfordulnak helyzetek, amikor a pillanatnyi kockázat magasabb a dolgozó számára rendesen elfogadható értéknél, azaz a munka túl veszélyes vagy annak tűnik.

A Munkavédelmi teázóban ezúttal az informált és önkéntes kockázatvállalás lehetőségéről, a döntést befolyásoló tényezőkről, ennek elméleti kereteiről és gyakorlatról beszélgetünk.

2021. június 10. 16:00.

Most először élőben, 100+ résztvevővel a Munkavédelmi teázó kihelyezett rendezvényén a Munkavédelmi Képviselők Országos Fórumán arról beszélgetünk, hogy folytatjuk-e a munkavégzést

biztonságot vagy egészséget veszélyeztető körülmények

esetén is? Választ keresünk olyan kérdésekre, mint

 • Elvárható-e a munkavégzés ilyen helyzetben (nem). Miért fordulnak elő mégis ilyen elvárások?
 • Mire számíthat a munkavállaló, ha megtagadja a veszélyes feladatokat?
 • Mit tehet a munkáltató, hogy a munka mégis elkészüljön?
 • Mik az ökölszabályok és az arany középút?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Résztevők a helyszínen:

Előadóink mondták

pszichoszociális kockázat megelőzése

Miért a munkavédelmisek készítik a pszichoszociális kockázatértékelést?

A biztonságos és egészségre nem ártalmas munkakörnyezet kockázatértékelése kiterjed a pszichoszociális kockázat értékelésére is, így ez is a munkavédelmi feladatokhoz tartozik. Mivel az értékelés gyakran a dolgozók véleményének felmérésen alapul, nehézséget jelenhet őszinte válaszadást elérni, és a munkavégzés pszichés és szociális jellemzőivel kapcsolatos egészségkárosodások hatásáról valós képet kialakítani.

Kétséges a kockázatok kommunikálása is, mert a pszichoszociális kockázatok hátterében jellemzően vezetési és szervezeti problémák állnak, melyeket a vezetőség nehezen fogadhat, és nem várható ezek elismerése a dolgozók felé a kockázatkommunikáció részeként sem.

A pszichoszociális kockázatok megelőzése messze túlmutat a munkavédelmi tevékenységen, ezek vezetői elkötelezettséget sokszor alapvető szervezeti átalakításokat, új szervezeti struktúrák kialakítását, a munkakultúra fejlesztését követelik.

2021. május 27. 16:00.

A Munkavédelmi teázó következő rendezvényén arról beszélgetünk, hogy kik játszhatnak szerepet és milyen megoldások vannak a

pszichoszociális kockázat megelőzésére

a vállalkozásoknál. Választ jeresünk olyan kérdésekre, mint

 • Mitől különleges a pszichoszociális kockázatok kezelése a cégeknél?
 • Mi a munkavállalók, munkáltatók és a munkavédelmi szakemberek szerepe?
 • Milyen külső szakértelem vonható be a megelőzésbe?
 • Mitől sikeresek vagy hatástalanok az intézkedések?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

Az előadóktól

A pszichoszociális kockázatnak való kitettség jelei egyéni és / vagy csoportszinten

 • az elkötelezettség hiánya,
 • csökkentett energia,
 • megnövekedett távollétek és magas személyzeti fluktuáció,
 • rossz teljesítmény vagy a feladatok / feladatok határidőre történő teljesítésének elmulasztása,
 • csökkent vágy másokkal való együttműködésre,
 • a viselkedés változásai,
 • társadalmi elszigeteltség vagy visszahúzódás, a segítségnyújtás elutasítása vagy a személyes jóléti igények elhanyagolása,
 • az események vagy hibák tendenciái,
 • gyakoribb távolmaradás a munkából vagy munkavégzés betegen is,
 • konfliktusok, az együttműködésre való hajlandóság hiánya, megfélemlítés.

Néhány módszer a pszichoszociális veszélyek azonosítására

 • a releváns dokumentált információk, például az eseményekről szóló jelentések, a veszély- és kockázati értékelések, foglalkozás-egészségügyi statisztikák, a munkavállalók kártérítési igényei, munkavállalói felmérések, a hiányzások és a munkavállalói forgalmi adatok áttekintése,
 • teljesítményértékelések, szabványosított kérdőívek, auditok stb. elemzése,
 • interjúk, csoportos beszélgetések vagy ellenőrzőlisták,
 • megfigyelések a munkavégzés módjának és a munkavállalók kölcsönhatásának megismerésére,
 • a munkaköri leírások áttekintése,
 • a munkafeladatok, ütemtervek elemzése,
 • rendszeres konzultáció a munkavállalókkal, az ügyfelekkel és más érdekelt felekkel.

Néhány pszichoszociális jellegű veszély

Munkaszervezési szempontok

 • munkakör ellenőrzés vagy autonómia, pl. korlátozott lehetőség a döntéshozatalban való részvételre vagy a munkaterhelés feletti ellenőrzés hiánya,
 • állásigényeket pl. a készségek hiányos kihasználása, az ellentmondó elvárások és határidők,
 • távoli és egyedül végzett munka pl. egyedül egy távoli helyen, vagy társaság / emberi interakció nélkül a munkahelyen,
 • munkaterhelés és munkatempó, pl. túl- vagy alulterhelés, vagy folyamatosan be kell tartani a határidőket
 • munkaidő és munkarend, pl. a munka változatosságának hiánya, műszakos munka, rugalmatlan munkarend,
 • munkabiztonság és bizonytalan munka pl. alacsony fizetett és / vagy bizonytalan nem szabványos foglalkoztatás.
 • szervezeti változásmenedzsment, pl. a munkavállalóknak az átmeneti időszakokban nyújtott segítség gyakorlati támogatásának hiánya.

Társas kapcsolatok a munkahelyen

 • vezetés, pl. információk visszatartása vagy rossz döntési gyakorlatkapcsolatok,
 • szabadidőben végzendő munkafeladatok, szerepek,
 • munkahelyi erőszak, pl. fenyegetések, támadás (fizikai vagy verbális), zaklatás,
 • szervezeti / munkacsoport-kultúra, pl. gyenge kommunikáció vagy a szervezeti célok meghatározásának vagy megegyezésének hiánya,
 • elismerés és jutalom, pl. a munkavállalók erőfeszítéseinek méltányos és időben történő megfelelő elismerésének és megbecsülésének hiánya,
 • karrierfejlesztés vagy a karrier stagnálása és bizonytalansága, a képességek fejlesztésének lehetőségének hiánya,
 • támogatás, pl. a vezetők és munkatársak támogatásának hiánya, az információ / képzés hiánya,
 • felügyelet, pl. biztatás / elismerés hiánya, a közös szervezeti elképzelések és egyértelmű célok hiánya vagy a tisztesség hiánya,
 • nem kívánt, sértő, megfélemlítő magatartások, amelyek a megcélzott egyén egy vagy több sajátos jellemzőjéhez kapcsolódnak, pl . nem, vallás, szexuális irányultság, kor,
 • olyan nyílt vagy rejtett viselkedés, mely kockázatot jelenthet a munkahelyi egészségre, biztonságra és jólétre. pl. a viselkedés aláásása vagy rosszindulatú pletykák vagy pletykák.

Munkakörnyezet, felszerelések és veszélyes feladatok

 • a munkaeszközök elvégzéséhez szükséges eszközök, felszerelések vagy egyéb erőforrások hiánya,
 • munka extrém körülmények között vagy olyan helyzetekben, mint például nagyon magas vagy alacsony hőmérséklet, vagy magasban,
 • a felszerelések nem megfelelő rendelkezésre állása, alkalmassága vagy karbantartása,
 • rossz munkahelyi körülmények, például helyhiány, rossz világítás, túlzott zaj.

A pszichoszociális kockázatok kezelésénél alkalmazható beavatkozási szintek

 • elsődleges: szervezeti szintű intézkedések a káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint a munkahelyi jólét elősegítése érdekében;
 • másodlagos: olyan erőforrások növelése, amelyek segítik a munkavállalókat a pszichoszociális kockázatok kezelésében azáltal, hogy hatékony képzéssel és más megfelelő intézkedésekkel növelik a tudatosságot és megértést;
 • harmadlagos: a pszichoszociális veszélyeknek való kitettség káros hatásainak csökkentése rehabilitációs programok végrehajtásával, valamint egyéb korrekciós és támogató intézkedések megtételével.

Történések

A kilépő kérdőívek tapasztalataiból is sokat lehet meríteni… a távozó dolgozó sokszor őszintébb

Hellerné Tátos Viktória

Folyamatosan kell, kellene a pszichoszociális kockázatértékeléssel foglalkozni! Csak a jogszabály határoz meg 3 évet, az emberi szükség, a szervezeti szükség ennél jóval gyakoribb igényt támaszt.

Kolonics Krisztián

Köszönöm a mai délutánt, jó volt újra titeket látni/hallani! Remélem hamarosan újra találkozunk akár egy személyes szakmai konferencián

Balog Tamás
Teljesítmény mutatók a munkavédelemben

A vállalati teljesítménymutatók munkavédelmi alkalmazása

Néhány évtizede még csak viszonylag egyszerű módszerrel, hatékonyságmérés révén történt a gazdálkodó szervezetek eredményességének értékelése, napjainkban pedig már a nagyvállalati kultúra szerves része, és szinte külön tudományág a vállalati teljesítménymérés, amely kiterjed a munkavédelemre is.

2021. május 13. 16:00.

A Munkavédelmi teázó következő rendezvényén arról beszélgetünk, hogy mire jó és hogyan történik

teljesítménymutatók munkavédelmi alkalmazása

a vállalkozásoknál. Választ jeresünk olyan kérdésekre, mint

 • Hogyan mérhető a vállalat munkavédelmi teljesítménye?
 • Kell-e nekünk, s ha igen, akkor mire jó a teljesítménymérés?
 • Milyen információkat szolgáltat a szervezet különböző szintjein dolgozók számára és hogyan segítik a vállalat fejlődését?
 • Hogyan kapcsolódik mindez az irányítási rendszerekhez?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

 • Bevezető: dr. Szabó Gyula,
 • Moderátor: Faragó Ferenc, a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója,
 • Dömötör Katalin
 • Ecsedi Levente EHS menedzser
 • és természetesen Ön és a törzstagok.

Az elhangzott ismeretek és vélemények

A vállalati teljesítmény mérés a múltbeli cselekedetek számszerűsítését jelenti , ahol a mérés a számszerűsítés folyamata , a múltbeli cselekedet pedig meghatározza a jelenlegi teljesítményt. Teljesítménymérési rendszer: megalapozott döntéseket és cselekvéseket tesz lehetővé azáltal , hogy a megfelelő adatok összegyűjtésével, feldolgozásával , rendszerezésével , elemzésével és értelmezésével számszerűsíti a múltbeli cselekvések hatékonyságát és eredményességét.

A teljesítmény mérése a teljesítmény menedzselésének, befolyásolásának feltétele. A megalapozott vezetői döntések támogatásához a szervezet működésére vonatkozó meghatározó információk szükségesek. A teljesítményt befolyásoló tényezők értékteremtő tényezők ) megértése és nyomon követése elengedhetetlen a sikerhez.
A vállalati teljesítménymérés egy döntéstámogató eszköz, amely számszerű , értékelhető információt biztosít az érintetteknek a mért tevékenységekről, azok eredményességéről, állapotáról és trendjéről. A KPI abban segít, hogy a vállalati belső és külső mutatókat összhangba hozza az üzleti célokkal. A jól meghatározott KPI segít megérteni és befolyásolni az üzleti sikert. Olyan mutató , jellemzően arányszám , amellyel egy fontos tevékenységünk teljesítményét mutatjuk be rendszeres, lehetőleg folyamatos mérés által.

A munkavédelmi teljesítménymérés feladatát a vállalat munkavédelmi stratégiai céljainak meghatározásához szükséges információk biztosítása, a célok elérése érdekében hozott szervezési és műszaki intézkedések eredményességének nyomon követése és értékelése, valamint mindezen információk rendszerezése és megosztása az érintettekkel a munkavédelmi teljesítmény további javítása érdekében.

A MEBIR tükrében

ISO 45001 szerinti ..egy MEB irányítási rendszer célja…a MEB teljesítmény javítása. Egy MEB irányítási rendszer eredményesebb és hatékonyabb lehet ha mielőbb intézkedéseket tesznek a lehetőségek kezelésére a MEB teljesítmény javítása érdekében. Alap kérdések minden folyamatban:

 • Hol tartok?
 • Merre tartok?
 • Megfelelő vagyok?
 • Fejlődtem?
 • Mihez képest?
 • Mitől leszek jó, jobb?

Szervezeti mutatók:

 • Létszám, fluktuáció, hiányzások, betegég miatti hiányzások…
 • Munkavédelmi konzultációk, fórumok
 • Munkavállalói javaslatok, megvalósítható javaslatok, megvalósított javaslatok
 • Szükséges kompetenciák/rendelkezésre álló kompetenciák
 • Munkabiztonsággal kapcsolatos oktatások ideje (óra/fő)
 • Oktatások megvalósulása (létszám/elvárt létszám)

Kockázatok és lehetőségek

 • Mennyiségi mérések kockázatok, jogszabályok alapján (munkahelyi körülmények,
 • munkavállalók állapota) megvilágítás, zaj, rezgés, hőmérséklet stb
 • Elfogadhatatlan kockázatok száma/ kockázati szint csökkentése
 • Változás management

Események

 • Balesetek száma
 • súlyos, jelentésköteles, elsősegélynyújtásos, kvázi
 • balesetmentes napok száma
 • munkaórára vetített balesetek száma (1 millió, 200 ezer eltérő gyakorlatok)
 • Veszélyes körülmények, veszélyes cselekmények
 • Vészhelyzetek (speciális esetek, pl. menekülni kellett)

Ellenőrzések

 • Vezetői ellenőrzések száma a területen (akár a szervezettel kapcsolatos mutató is lehet)
 • Eltérések száma az ellenőrzéseken
 • Súlyos eltérések száma az ellenőrzéseken (jogszabályi eltérés, veszélyeztetés)
 • Jogszabályi megfelelés (belső) / Hatósági ellenőrzések, bírságok

Helyesbítő tevékenységek: határidők betartása, eltérések lezárása (határidőn túl nyitott eltérések száma) eredményesség

A mérőszámok lehetnek alul-, vagy felülreprezentáltak

Alulreprezentáltság okai

 • Ismeretek, tudatosság
 • Terheltség / időhiány
 • Bizalom hiánya
 • Szégyenérzés, vagy valós/vélt félelem
 • Bónusz / dicséret / elismerés elmaradásának esélye
 • Várható intézkedések miatt

Felülreprezentáltság okai

 • Bónusz / dicséret / elismerés
 • Menedzsment nyomása
 • Érdekérvényesítés vagy egyéb mögöttes szándék miatt eltúlzott, eltorzított mutatók

Hogyan lehet elérni, hogy a mutatók lehetőleg a valóságot tükrözzék?

 • Minden esemény, adat pontos jelentése fontos, amire mérőszám épül (tudatosság, oktatás)
 • Ha a tudatosság magas a kontrol kevésbé szükséges

Sajnos a balesetmentes napok összehasonlítása még cégcsoporton belül is problémás, mert az üzemek tevékenysége más-más.

Csuhaj Péter

Április 28 - „Munkában megrokkantak és elhunytak” Emléknapja

Április 28 – „Munkában megrokkantak és elhunytak” Emléknapja

Délelőtt

Az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpontja szervezésében ,,Mozgásszervi megbetegedések a munkahelyen – típusproblémák, megelőzés, terápia. Gyakorlati lehetőségek, helyes gyakorlatok” online konferencia.

A rendezvény időpontja: 2021. április 28. (szerda), 10:00-12:30

Regisztrálni a konferencia [kukac] publicrelations [pont ] hu e-mail-címen lehet – a név, a titulus és a képviselt szervezet
megadásával 202 1. április 27-én, kedden 10:00 óráig.

Délután

Április 28-a szakszervezeti kezdeményezésre 1996 óta világszerte a munkavégzéssel összefüggésben elhunyt, megsérült és megbetegedett munkavállalók nemzetközi emléknapja, melyre idén is különleges helyzetben kerül sor. A világméretű kihívás, a Covid-19 járvány többszörösen is rávilágít az egészséges, biztonságos munkakörnyezet, a tudatos védekezés fontosságára.

A járvány gazdasági, társadalmi következményei, a már levonható tapasztalatok nem csak azt mutatják, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, és annak milyen pusztító hatásai lehetnek, de egyértelműen rámutatnak a dolgozók és minden ember védelmének fontosságára, különösen a munkahelyen. A MASZSZ és tagszervezetei fontosnak tartják, hogy minden munkahelyen biztosítva legyenek az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei és ehhez támogatják a munkavédelmi képviselőket, és aktív részesei vagyunk annak a világméretű kampánynak, ami nemzetközi egyezménybe foglalva kívánja elismertetni ezt az alapvető munkavállalói jogot.

2021 április 28-án 14.00 – 15.30 között online rendezvényt szervezünk, melyre tisztelettel meghívjuk.

Program

Moderátor: Kondor Norbert, a MASZSZ Munkavédelmi Bizottsága elnöke

14.00 Megnyitó – megemlékezés -Székely Tamás, MASZSZ alelnök, VDSZ elnök

14.05 Munkavédelmi helyzet 2020 – tapasztalatok, esetek – a munkahely és a magánélet – Nesztinger Péter, ITM Munkavédelmi főosztályvezető

14.20 Jog az egészséges, biztonságos munkavégzéshez – a valós helyzet és a jövő – Kordás László, MASZSZ elnök

14.35 Kérdések, megjegyzések

14.50 Képernyő előtti munkavégzés – a jelen és a jövő – Dr. Erősné Dr. Bereczki Edit, foglalkozás-egészségügyi szakorvos –

15.10 Veszély feltérképezés (Bodymapping) – dolgozói bevonásos módszer a munkahelyek fejlesztéséhez / részvételi alapú kockázat feltárás és oktatás – Dr. Szabó Gyula, egyetemi docens, Óbudai Egyetem

15.25 Kérdések, megjegyzések

15.40 Zárszó

Az online rendezvény linkjét a regisztrációt követően küldjük meg. Kérjük, hogy részvételi szándékát a kgyorgy@szakszervezet.net címre jelezze.

Mi történik a tárgyalóteremben

Mi történik a tárgyalóteremben?

Mi történik a tárgyalóteremben, ha egy munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés vitához, hatósági vagy peres eljáráshoz vezet? Önmagában is érdekes a kérdés, de sorsfordító lehet, ha munkáltatóként, munkavállalóként vagy munkavédelmi szakemberként érintetté válunk.

2021. április 29. 16:00.

A legelső munkavédelmi teázóban a munkabalesetet követő első 60 perc jelentőségét beszéltük meg, ezúttal a történet végét, a felelősség, a kártérítés és büntetés megállapításának körülményeit, a tárgyalóterem történéseit tesszük a célkeresztbe.

Különleges szereposztásban alakítunk egy virtuális tárgyalótermet, ahol Ön ülnökként vehet részt az ítélkezésben.

Együttes erővel nyomozzuk ki, hogy

 • Milyen tényezők és hogyan befolyásolják az ítéletet?
 • Mitől különleges egy munkahelyi baleset elbírálása?
 • Milyen szerepük van a szakértőknek?
 • Mit jelent az arányos és megosztott felelősség?
 • Függ-e az „objektív igazság” attól, hogy melyik oldalon állunk?

A munkavédelmi teázóban a résztvevők megértik, hogy

munkahelyi baleset, vagy hasonló események után mi történik a tárgyalóteremben.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Péterfy Gabriella, VEGYIPROP KFT.

Résztevők: Dr. Dudás Katalin, Dr. Bánné Koncz Zsuzsa, Szalóki Anna és a törzstagok

Drónok a munkavédelemben

Drónok a munkahelyeken

Teljesen kiaknázzuk a technikai fejlődésben rejlő lehetőségeket a vállalkozások eredményes működtetéséhez? Alkalmazzuk a korszerű eszközöket a dolgozók munkaképességének és egészségének megőrzéséhez? Kellően hozzájárul a munkavédelem a digitális szakadék áthidalásához?

A negyedik munkavédelmi teázáson a drónok munkavédelmi célú felhasználását, ennek várható előnyeit és esetleges hátrányait vitatjuk meg. Szakértőink megvitatják a drónok (pilóta nélküli légijárművek) alkalmazásának elvi korlátait, és a résztvevőkkel együtt tekintik át a gyakorlattá vált és megvalósítás alatt álló megoldásokat.

A drón a korszerű munkavédelem egyik látványos példája a technikai vívmányok beillesztésére a munkavédelmi gyakorlatba.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

2021. április 15. 16:00.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Faragó Ferenc, a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója

Vendégek: Restás Ágoston, Molnár Zsolt

Ideális munkavédelmi szakember

Három kérdés, amit mindig meg kell kérdezni a munkavédelmi szakembertől

A munkavédelmi teázó egy színtér a minőségi szakmai eszmecserékhez, ahol a munkahelyi egészség és biztonság fenntartásában érintettek – a munkaadó, a munkavállalók és képviselőik és a munkavédelmi szakember – megbeszélhetik a paragrafusokba sem foglalt problémáikat.

A következő rendezvényünkön arról beszélgetünk, hogy mit kell feltétlenül megkérdezni

a munkavédelmi szakember kiválasztásánál ahhoz, hogy

 • a számunkra legjobb szakembert megtaláljuk,
 • együtt tudjunk működni és bízhassunk benne,
 • úgy érezhessük, “megérte az árát”?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

2021. április 1. 16:00.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Leisztner Péter, a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója

Résztevők: Ön,  Kondor Norbert, Szabó László (Global Safety Kft) és a törzstagok.

Az előadók véleménye

Az esetek 90%-ban a HR vezetőhöz tartozik a munkavédelmi szolgáltató, jellemző szempontjaik:

 • szakmai tapasztalat, érvényes referencia,
 • a személyes első benyomás, szimpátia,
 • díj.

Az elmúlt 10 évben nagyon megritkult a hatósági ellenőrzés, ez lényegében a balesetek kivizsgálására és kiemelt létesítményeinek rendszeres ellenőrzésére szorítkozik. Korábban a hatósági ellenőrzés eredménye jó visszajelzés volt. Napjainkban a munkavédelmi szakember munkájának mutatója lehet például a

 • a balesetek száma,
 • az egyéni védőfelszerelés viselési szokások,
 • a dolgozók munkavédelmi ismeretei
 • a dolgozók kapcsolata a munkavédelmi szakemberrel.

Általánosságban a jó munkavédelmi szakember

 • (természetesen szakmailag felkészült,)
 • megbízható,
 • a munkáltatóval és a munkavállalókkal is tisztességes,
 • együttműködő, csapatjátékos és
 • érdeklődő, nyitott az új dolgokra, például részt vesz a Munkavédelmi teázóban.

Az együttműködéshez rendezett munkaügyi kapcsolatok, mellérendelt kapcsolat, folyamatos párbeszéd és érdekegyeztetés szükséges. Bár egy vállalatnál a munkavédelmi helyzetet statisztikai számokkal is kell jellemezni, az előbb említett érték alapozzák meg a további együttműködést.

Konkrét kérdések a munkavédelem vezetőhöz:

 • Hogyan működik együtt, melyek ennek a keretei, formái, csatornái. A legfontosabb, hogy a munkavédelmi vezetővel a munkavédelmi szervezettel konstruktív együttműködés legyen, amihez az is hozzátartozik, hogy a munkavállaói képviselők is elérhetőek legyenek.
 • Mikor és hol lehet vele találkozni, egy konkrét szemle, vizsgálat vagy egyeztetés lebonyolításához. Munkáltatói és munkavállalói oldal egyaránt kezdeményezhet helyszíni vizsgálatot, erre a munkavédelmi szakembernek azonos módon kellene reagálnia.
 • Hogyan kezelné a kritikus helyzeteket, hogyan lehet vele feloldani a problémákat. Itt is az együttműködés a kulcsszó, egységes biztonsági szemléletet kell kialakítani.

A hozzászólásokból

Azt kérdezném, hogyan fog a munkavédelmi szolgáltatás hatékonyságot növelni, az ebbe fektetett költség hogyan térül meg?

Korsós Erzsébet

A szolgáltató, a munkavédelmi képviselő és a foglakozás egészségügyi szolgáltató együttműködését kérdezném

Székely Zoltán

Fontos kérdés szerintem mind a két fél részéről, hogy ki mit vár el a másiktól, azaz a munkáltató és a munkavédelmi szakember.

Csáki Ágnes

Köszönöm a témával kapcsolatos tapasztalatokat és értékes információkat.

Markó Zsolt