A CERA értékelőlap felhasználásának feltételei

a.) Az ideális alkalmazás

Mivel a CERA értékelő lapok az EN 1005 szabványsorozaton alapulnak, legkönnyebben gépkiszolgálásra használhatók. További könnyű alkalmazási területet a homogén tevékenységek jelentenek, azaz olyan helyzetek, amikor a munkás teljes munkaidejét azonos, vagy legalább azonos jellegű tevékenységekkel tölti ki, pl. kézi anyagmozgatás, összeszerelés, gépkezelés stb.

A CERA értékelő lapok alkalmazása kis kockázatú – azaz jól tervezett és jól használt – munkahelyeken is könnyű, mert ilyenkor az ellenőrző feltételek egyértelműen teljesülnek, és a további elemzés során is gyorsan igazolható a kedvező helyzet. A nagy kockázatú – azaz rosszul szervezett és tervezett – munkahelyeken is könnyű lehet az értékelés, mert ilyenkor a piros értékek gyorsan kiadódnak a testhelyzet, erőkifejtés és kézi anyagmozgatás területén, és meg kell hozni a döntést a beavatkozásra.

A CERA lapokon szereplő értékek alapján a felhasználhatóság a nyolcórás, három alkalommal szünettel megszakított, homogén munkára, jó környezeti tényezőkre és átlagos képességű iparban dolgozó személyekre vonatkozik.

b.) Megbízhatóság

Az értékelés eredményét a többi ergonómiai kockázatbecslő módszerhez hasonlóan számos tényező befolyásolja, pl. az értékelést végző gyakorlata, az éppen megfigyelt dolgozó személyi jellemzői, a pillanatnyi körülmények stb. A kockázatbecslés során figyelembe kell venni, hogy a munkahelyi kockázatok értékelése és kezelése munkáltatói kötelezettség, a kockázatértékelésben érintettekre jogszabályi megkötések lehetnek. A CERA értékelő lap a kockázatkezelés egy lehetséges eszköze, melyet a fejlesztők térítésmentesen bocsátanak rendelkezésre, azonban a fejlesztők nem vállalnak felelősséget az értékelések eredményeiért.

Az értékelőlapok kialakításakor az egyszerű kezelhetőség érdekében sokszor szűkíteni kellett az alkalmazási körülményeket. Ilyen esetekben mindig a biztonság volt az elsődleges szempont, ami viszont azzal jár, hogy több helyen a ténylegesen meglévőnél magasabb kockázati szintre értékel a módszer.

c.) Lefedettség

A CERA alkalmazásának ágazati megkötése nincs.