Az értékelőlap kialakítása

Az értékelőlap tervezése a meglévő módszerek előnyös megoldásainak, a gyakorlati igények és a szabványban megjelenő módszertan ötvözését jelentette.

a.) Értékelési területek jelölése

A CERA három értékelőlapon összesen nyolc értékelési területet tartalmaz. Minden értékelési területet keret vesz körül, és a keret felső részében található az értékelési területet megnevezése.

b.) Grafikus és magyarázó elemek

A CERA értékelést a testhelyzetet és erőkifejtést szemléltető ábrák mellett az érintett testrészek jelölésére alkalmas nagyméretű embervázlatok segítik.

c.) Kockázati szintek jelzése

Az értékelő lapon lévő utasításoknak megfelelően a kockázati szinteket egyértelműen kell jelölni az értékelő lapon.

A CERA értékelés nem egy összegzett ergonómiai kockázati szintet ad, hanem értékelési területenként egy vagy több kimenetet szolgáltat a kockázatbecslés színeivel is kódolva:

  • A zöld az elfogadható kockázatot jelzi
  • A piros az elfogadhatatlanul magas kockázatot jelzi.
  • A sárga eredmény olyan bizonytalan helyzetet jelez, melynél részletesebb vizsgálattal akár a kockázat elfogadható szintje is igazolható, de sokszor célszerűbb a veszély csökkentésére intézkedést hozni.

d.) Kitöltési feltételek

A szabvány számos – részletesebben nem vizsgált –, a kockázatot befolyásoló tényezőt tartalmaz, melyek elvileg az egyes értékelési területek kitöltési feltételét jelentik. Nagy tapasztalattal és körültekintéssel az adatfelvétel ilyen helyzetekben is megtörténhet, de ilyenkor a kockázati szint meghatározásakor a torzító hatást figyelembe kell venni. Ha az adott értékelési területen az ellenőrzési feltételek valamelyike nem teljesül, akkor ott a kockázat a lapon kiadódó értéknél magasabb.

e.) Adatrögzítési követelmények

Az értékelőlapokat mások által is olvasható és érthető módon kell kitölteni. Törekedni kell a teljességre, és a helyzet valósághű rögzítésére.

Az adatrögzítés során biztosítani kell, hogy az értékelő lapok mindegyike azonosítható legyen, pl. az adott értékeléshez tartozó lapok összetűzésével, illetve a lapok jobb felső sarkában található azonosító mező kitöltésével.

Az értékelést fényképekkel és mozgóképfelvétellel célszerű kiegészíteni a vállalati szabályozás és a személyiségi jogok figyelembevételével.

f.) Többszörös keretválasztás

A kézi anyagmozgatás és az ismétlődő mozdulatok értékelő területeken az ellenőrzési feltételek teljesülése után többszörös keretválasztásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a kockázat akkor lesz elfogadható, ha az itt lévő, önállóan is keretbe foglalt rövid ellenőrző listák egyikén minden feltétel teljesül.