Képalkotáson alapuló értékelés

Tervben van további fejlesztési irányként a digitális értékelés lehetőségeinek vizsgálata is, amelyhez kezdeti lépésként kísérleteket is végeztünk. A digitális irány támogatására szolgálhat leginkább az embermodellező rendszerek és motion capture rendszerek bevonása az értékelésbe, így a benne rejlő lehetőségek vizsgálatára egy kísérlet sorozatot terveztem meg, amely 12 felhasználó bevonásával történt. A kísérlet során szerelési műveletek modellezését végeztük az előre adott mozdulati sorrend és végeredmény által, olyan rossz kényszerített testhelyzeteket produkálva, amelyek a kockázat értékelő módszerek által mindenképp azonosításra kell hogy kerüljenek. A vizsgálatok során két eszközt egy Vicon motion capture rendszert és egy Asus Xtion rendszert alkalmaztunk a mozgási adatok rögzítésére. Ezen mozgási adatokkal egyrészt a már kialakított papír alapú és Excel-es értékelő módszereink validálását is el tudjuk végezni, hiszen az MSZ EN 1005 szabványban foglaltaknak minden tényezője megjelenik a kísérletben. A felhasználók sokszínűsége által a populáció lefedettsége biztosított volt, míg a többféle feladat által az eltérő végeredmények is megjelentek, így különböző folyamatok kerültek rögzítésre.