helyes ülés

Minden rendben az irodában?

Nem lenne ideje egy kis mozgásnak, szünetnek? Abbahagyhatná a szobatárs a folyamatos telefonálást, és a gyerek is átmehetne a nagyszülőkhöz az on-line órájára? Biztosan tudja, milyen a helyes ülés?

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Tedd könnyebbé a terhet kampány jelenleg az ülésre, vagyis a munkavégzés helyes testhelyzeteinek megválasztására irányítja a figyelmet. Az ülő testtartásból adódó megbetegedések érdekében szükséges megelőző intézkedések:

 • az ergonómiai szempontból megfelelő munkaállomást és megfelelő környezetet,
 • a testhelyzet megváltoztatását, a „dinamikus ülést”, az állítható munkaállomás-magasságot, az ülő-álló munkaállomásokat,
 • az ülést korlátozó, a mozgást előmozdító munkaszervezés
 • a mozgást elősegítő munkakörnyezet és -kultúra,
 • a munkavállalók aktív bevonása,
 • az egészséges magatartás előmozdítása,
 • a fentiek beépülése a munkaszervezetbe.

2021. Július 8. 16:00

A Munkavédelmi Teázó meghívott vendégei ezúttal a Magyar Ergonómiai Társaság Nyári Egyetemén vesznek részt, és (tényleg) a legújabb kialakításokról és arról beszélgetnek, hogy

 • Milyen egészségkárosodáshoz vezethet a tartós, helytelen ülés?
 • Merre keressük a jó példákat és eszközöket?
 • Hogyan alakítsuk a munkateret a tevékenységhez?
 • Mit tehetünk a saját és munkatársaink egészségéért?

Mit jelent a helyes ülés?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

Veszélyes gépek és technológiák biztonsága

Veszélyes vagy nem veszélyes a munkavédelmi törvényben

A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet megteremtésének kulcseleme a kockázatértékelésen alapuló intézkedések következetes végrehajtása. A helyzetértékelés kulcseleme a veszélyek teljes körű felmérése és a kockázati szintek helyes megállapítása. A kockázatkezelésben külön figyelmet követel a

veszélyes gépek és technológiák azonosítása.

A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan a hazai szabályozás is különböző veszélycsoportokat állapít meg, és ezekhez a kockázattól függő követelményeket és eljárásokat határoz meg. Hungarikum azonban a veszélyes munkaeszköz, veszélyes gép, veszélyes berendezés definíciója és besorolása, illetve a veszélyes technológia meghatározás.

Folyamatban van a gépek tanúsításának és forgalomba hozatalának újraszabályozása, ami jelentős szabványváltozásokkal és a veszélyes gépek listájának felülvizsgálatával jár, és melyet a hazai szabályozásnak is követnie kell.

2021. június 24. 16:00.

A Munkavédelmi Teázó következő rendezvényén a munkaeszközök és technológiák biztonságos használatának feltételeiről, arról is beszélgetünk, hogy

 • Honnan ered a

veszélyes gépek listája?

 • Milyen előnye vagy hátránya van a veszélyes technológiák és gépek meghatározásának?
 • Mennyire népszerű egy gyártási technológiát veszélyesnek nyilvánítani?
 • Milyen gépek kerülhetnek fel a veszélyes listára?
 • Egy szoftverfrissítés vezethet-e halálos balesethez?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

Veszélyes munka megtagadása

Valóban megtagadjuk a veszélyes munkát?

Alapvető jogok tartjuk, hogy magunk döntsünk a felvállalt kockázatokról, és nem tartjuk elfogadhatónak, hogy pusztán anyagi érdekből mások tegyék kockára egészségünket és életünket. A munkahelyeken az egészséges és biztonságos feltételek megteremtése az összes érdekelt közös felelőssége, ám mégis előfordulnak helyzetek, amikor a pillanatnyi kockázat magasabb a dolgozó számára rendesen elfogadható értéknél, azaz a munka túl veszélyes vagy annak tűnik.

A Munkavédelmi teázóban ezúttal az informált és önkéntes kockázatvállalás lehetőségéről, a döntést befolyásoló tényezőkről, ennek elméleti kereteiről és gyakorlatról beszélgetünk.

2021. június 10. 16:00.

Most először élőben, 100+ résztvevővel a Munkavédelmi teázó kihelyezett rendezvényén a Munkavédelmi Képviselők Országos Fórumán arról beszélgetünk, hogy folytatjuk-e a munkavégzést

biztonságot vagy egészséget veszélyeztető körülmények

esetén is? Választ keresünk olyan kérdésekre, mint

 • Elvárható-e a munkavégzés ilyen helyzetben (nem). Miért fordulnak elő mégis ilyen elvárások?
 • Mire számíthat a munkavállaló, ha megtagadja a veszélyes feladatokat?
 • Mit tehet a munkáltató, hogy a munka mégis elkészüljön?
 • Mik az ökölszabályok és az arany középút?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Résztevők a helyszínen:

Előadóink mondták

pszichoszociális kockázat megelőzése

Miért a munkavédelmisek készítik a pszichoszociális kockázatértékelést?

A biztonságos és egészségre nem ártalmas munkakörnyezet kockázatértékelése kiterjed a pszichoszociális kockázat értékelésére is, így ez is a munkavédelmi feladatokhoz tartozik. Mivel az értékelés gyakran a dolgozók véleményének felmérésen alapul, nehézséget jelenhet őszinte válaszadást elérni, és a munkavégzés pszichés és szociális jellemzőivel kapcsolatos egészségkárosodások hatásáról valós képet kialakítani.

Kétséges a kockázatok kommunikálása is, mert a pszichoszociális kockázatok hátterében jellemzően vezetési és szervezeti problémák állnak, melyeket a vezetőség nehezen fogadhat, és nem várható ezek elismerése a dolgozók felé a kockázatkommunikáció részeként sem.

A pszichoszociális kockázatok megelőzése messze túlmutat a munkavédelmi tevékenységen, ezek vezetői elkötelezettséget sokszor alapvető szervezeti átalakításokat, új szervezeti struktúrák kialakítását, a munkakultúra fejlesztését követelik.

2021. május 27. 16:00.

A Munkavédelmi teázó következő rendezvényén arról beszélgetünk, hogy kik játszhatnak szerepet és milyen megoldások vannak a

pszichoszociális kockázat megelőzésére

a vállalkozásoknál. Választ jeresünk olyan kérdésekre, mint

 • Mitől különleges a pszichoszociális kockázatok kezelése a cégeknél?
 • Mi a munkavállalók, munkáltatók és a munkavédelmi szakemberek szerepe?
 • Milyen külső szakértelem vonható be a megelőzésbe?
 • Mitől sikeresek vagy hatástalanok az intézkedések?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

Az előadóktól

A pszichoszociális kockázatnak való kitettség jelei egyéni és / vagy csoportszinten

 • az elkötelezettség hiánya,
 • csökkentett energia,
 • megnövekedett távollétek és magas személyzeti fluktuáció,
 • rossz teljesítmény vagy a feladatok / feladatok határidőre történő teljesítésének elmulasztása,
 • csökkent vágy másokkal való együttműködésre,
 • a viselkedés változásai,
 • társadalmi elszigeteltség vagy visszahúzódás, a segítségnyújtás elutasítása vagy a személyes jóléti igények elhanyagolása,
 • az események vagy hibák tendenciái,
 • gyakoribb távolmaradás a munkából vagy munkavégzés betegen is,
 • konfliktusok, az együttműködésre való hajlandóság hiánya, megfélemlítés.

Néhány módszer a pszichoszociális veszélyek azonosítására

 • a releváns dokumentált információk, például az eseményekről szóló jelentések, a veszély- és kockázati értékelések, foglalkozás-egészségügyi statisztikák, a munkavállalók kártérítési igényei, munkavállalói felmérések, a hiányzások és a munkavállalói forgalmi adatok áttekintése,
 • teljesítményértékelések, szabványosított kérdőívek, auditok stb. elemzése,
 • interjúk, csoportos beszélgetések vagy ellenőrzőlisták,
 • megfigyelések a munkavégzés módjának és a munkavállalók kölcsönhatásának megismerésére,
 • a munkaköri leírások áttekintése,
 • a munkafeladatok, ütemtervek elemzése,
 • rendszeres konzultáció a munkavállalókkal, az ügyfelekkel és más érdekelt felekkel.

Néhány pszichoszociális jellegű veszély

Munkaszervezési szempontok

 • munkakör ellenőrzés vagy autonómia, pl. korlátozott lehetőség a döntéshozatalban való részvételre vagy a munkaterhelés feletti ellenőrzés hiánya,
 • állásigényeket pl. a készségek hiányos kihasználása, az ellentmondó elvárások és határidők,
 • távoli és egyedül végzett munka pl. egyedül egy távoli helyen, vagy társaság / emberi interakció nélkül a munkahelyen,
 • munkaterhelés és munkatempó, pl. túl- vagy alulterhelés, vagy folyamatosan be kell tartani a határidőket
 • munkaidő és munkarend, pl. a munka változatosságának hiánya, műszakos munka, rugalmatlan munkarend,
 • munkabiztonság és bizonytalan munka pl. alacsony fizetett és / vagy bizonytalan nem szabványos foglalkoztatás.
 • szervezeti változásmenedzsment, pl. a munkavállalóknak az átmeneti időszakokban nyújtott segítség gyakorlati támogatásának hiánya.

Társas kapcsolatok a munkahelyen

 • vezetés, pl. információk visszatartása vagy rossz döntési gyakorlatkapcsolatok,
 • szabadidőben végzendő munkafeladatok, szerepek,
 • munkahelyi erőszak, pl. fenyegetések, támadás (fizikai vagy verbális), zaklatás,
 • szervezeti / munkacsoport-kultúra, pl. gyenge kommunikáció vagy a szervezeti célok meghatározásának vagy megegyezésének hiánya,
 • elismerés és jutalom, pl. a munkavállalók erőfeszítéseinek méltányos és időben történő megfelelő elismerésének és megbecsülésének hiánya,
 • karrierfejlesztés vagy a karrier stagnálása és bizonytalansága, a képességek fejlesztésének lehetőségének hiánya,
 • támogatás, pl. a vezetők és munkatársak támogatásának hiánya, az információ / képzés hiánya,
 • felügyelet, pl. biztatás / elismerés hiánya, a közös szervezeti elképzelések és egyértelmű célok hiánya vagy a tisztesség hiánya,
 • nem kívánt, sértő, megfélemlítő magatartások, amelyek a megcélzott egyén egy vagy több sajátos jellemzőjéhez kapcsolódnak, pl . nem, vallás, szexuális irányultság, kor,
 • olyan nyílt vagy rejtett viselkedés, mely kockázatot jelenthet a munkahelyi egészségre, biztonságra és jólétre. pl. a viselkedés aláásása vagy rosszindulatú pletykák vagy pletykák.

Munkakörnyezet, felszerelések és veszélyes feladatok

 • a munkaeszközök elvégzéséhez szükséges eszközök, felszerelések vagy egyéb erőforrások hiánya,
 • munka extrém körülmények között vagy olyan helyzetekben, mint például nagyon magas vagy alacsony hőmérséklet, vagy magasban,
 • a felszerelések nem megfelelő rendelkezésre állása, alkalmassága vagy karbantartása,
 • rossz munkahelyi körülmények, például helyhiány, rossz világítás, túlzott zaj.

A pszichoszociális kockázatok kezelésénél alkalmazható beavatkozási szintek

 • elsődleges: szervezeti szintű intézkedések a káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint a munkahelyi jólét elősegítése érdekében;
 • másodlagos: olyan erőforrások növelése, amelyek segítik a munkavállalókat a pszichoszociális kockázatok kezelésében azáltal, hogy hatékony képzéssel és más megfelelő intézkedésekkel növelik a tudatosságot és megértést;
 • harmadlagos: a pszichoszociális veszélyeknek való kitettség káros hatásainak csökkentése rehabilitációs programok végrehajtásával, valamint egyéb korrekciós és támogató intézkedések megtételével.

Történések

A kilépő kérdőívek tapasztalataiból is sokat lehet meríteni… a távozó dolgozó sokszor őszintébb

Hellerné Tátos Viktória

Folyamatosan kell, kellene a pszichoszociális kockázatértékeléssel foglalkozni! Csak a jogszabály határoz meg 3 évet, az emberi szükség, a szervezeti szükség ennél jóval gyakoribb igényt támaszt.

Kolonics Krisztián

Köszönöm a mai délutánt, jó volt újra titeket látni/hallani! Remélem hamarosan újra találkozunk akár egy személyes szakmai konferencián

Balog Tamás
Teljesítmény mutatók a munkavédelemben

A vállalati teljesítménymutatók munkavédelmi alkalmazása

Néhány évtizede még csak viszonylag egyszerű módszerrel, hatékonyságmérés révén történt a gazdálkodó szervezetek eredményességének értékelése, napjainkban pedig már a nagyvállalati kultúra szerves része, és szinte külön tudományág a vállalati teljesítménymérés, amely kiterjed a munkavédelemre is.

2021. május 13. 16:00.

A Munkavédelmi teázó következő rendezvényén arról beszélgetünk, hogy mire jó és hogyan történik

teljesítménymutatók munkavédelmi alkalmazása

a vállalkozásoknál. Választ jeresünk olyan kérdésekre, mint

 • Hogyan mérhető a vállalat munkavédelmi teljesítménye?
 • Kell-e nekünk, s ha igen, akkor mire jó a teljesítménymérés?
 • Milyen információkat szolgáltat a szervezet különböző szintjein dolgozók számára és hogyan segítik a vállalat fejlődését?
 • Hogyan kapcsolódik mindez az irányítási rendszerekhez?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk, majd öttől after party. Résztvevők:

 • Bevezető: dr. Szabó Gyula,
 • Moderátor: Faragó Ferenc, a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója,
 • Dömötör Katalin
 • Ecsedi Levente EHS menedzser
 • és természetesen Ön és a törzstagok.

Az elhangzott ismeretek és vélemények

A vállalati teljesítmény mérés a múltbeli cselekedetek számszerűsítését jelenti , ahol a mérés a számszerűsítés folyamata , a múltbeli cselekedet pedig meghatározza a jelenlegi teljesítményt. Teljesítménymérési rendszer: megalapozott döntéseket és cselekvéseket tesz lehetővé azáltal , hogy a megfelelő adatok összegyűjtésével, feldolgozásával , rendszerezésével , elemzésével és értelmezésével számszerűsíti a múltbeli cselekvések hatékonyságát és eredményességét.

A teljesítmény mérése a teljesítmény menedzselésének, befolyásolásának feltétele. A megalapozott vezetői döntések támogatásához a szervezet működésére vonatkozó meghatározó információk szükségesek. A teljesítményt befolyásoló tényezők értékteremtő tényezők ) megértése és nyomon követése elengedhetetlen a sikerhez.
A vállalati teljesítménymérés egy döntéstámogató eszköz, amely számszerű , értékelhető információt biztosít az érintetteknek a mért tevékenységekről, azok eredményességéről, állapotáról és trendjéről. A KPI abban segít, hogy a vállalati belső és külső mutatókat összhangba hozza az üzleti célokkal. A jól meghatározott KPI segít megérteni és befolyásolni az üzleti sikert. Olyan mutató , jellemzően arányszám , amellyel egy fontos tevékenységünk teljesítményét mutatjuk be rendszeres, lehetőleg folyamatos mérés által.

A munkavédelmi teljesítménymérés feladatát a vállalat munkavédelmi stratégiai céljainak meghatározásához szükséges információk biztosítása, a célok elérése érdekében hozott szervezési és műszaki intézkedések eredményességének nyomon követése és értékelése, valamint mindezen információk rendszerezése és megosztása az érintettekkel a munkavédelmi teljesítmény további javítása érdekében.

A MEBIR tükrében

ISO 45001 szerinti ..egy MEB irányítási rendszer célja…a MEB teljesítmény javítása. Egy MEB irányítási rendszer eredményesebb és hatékonyabb lehet ha mielőbb intézkedéseket tesznek a lehetőségek kezelésére a MEB teljesítmény javítása érdekében. Alap kérdések minden folyamatban:

 • Hol tartok?
 • Merre tartok?
 • Megfelelő vagyok?
 • Fejlődtem?
 • Mihez képest?
 • Mitől leszek jó, jobb?

Szervezeti mutatók:

 • Létszám, fluktuáció, hiányzások, betegég miatti hiányzások…
 • Munkavédelmi konzultációk, fórumok
 • Munkavállalói javaslatok, megvalósítható javaslatok, megvalósított javaslatok
 • Szükséges kompetenciák/rendelkezésre álló kompetenciák
 • Munkabiztonsággal kapcsolatos oktatások ideje (óra/fő)
 • Oktatások megvalósulása (létszám/elvárt létszám)

Kockázatok és lehetőségek

 • Mennyiségi mérések kockázatok, jogszabályok alapján (munkahelyi körülmények,
 • munkavállalók állapota) megvilágítás, zaj, rezgés, hőmérséklet stb
 • Elfogadhatatlan kockázatok száma/ kockázati szint csökkentése
 • Változás management

Események

 • Balesetek száma
 • súlyos, jelentésköteles, elsősegélynyújtásos, kvázi
 • balesetmentes napok száma
 • munkaórára vetített balesetek száma (1 millió, 200 ezer eltérő gyakorlatok)
 • Veszélyes körülmények, veszélyes cselekmények
 • Vészhelyzetek (speciális esetek, pl. menekülni kellett)

Ellenőrzések

 • Vezetői ellenőrzések száma a területen (akár a szervezettel kapcsolatos mutató is lehet)
 • Eltérések száma az ellenőrzéseken
 • Súlyos eltérések száma az ellenőrzéseken (jogszabályi eltérés, veszélyeztetés)
 • Jogszabályi megfelelés (belső) / Hatósági ellenőrzések, bírságok

Helyesbítő tevékenységek: határidők betartása, eltérések lezárása (határidőn túl nyitott eltérések száma) eredményesség

A mérőszámok lehetnek alul-, vagy felülreprezentáltak

Alulreprezentáltság okai

 • Ismeretek, tudatosság
 • Terheltség / időhiány
 • Bizalom hiánya
 • Szégyenérzés, vagy valós/vélt félelem
 • Bónusz / dicséret / elismerés elmaradásának esélye
 • Várható intézkedések miatt

Felülreprezentáltság okai

 • Bónusz / dicséret / elismerés
 • Menedzsment nyomása
 • Érdekérvényesítés vagy egyéb mögöttes szándék miatt eltúlzott, eltorzított mutatók

Hogyan lehet elérni, hogy a mutatók lehetőleg a valóságot tükrözzék?

 • Minden esemény, adat pontos jelentése fontos, amire mérőszám épül (tudatosság, oktatás)
 • Ha a tudatosság magas a kontrol kevésbé szükséges

Sajnos a balesetmentes napok összehasonlítása még cégcsoporton belül is problémás, mert az üzemek tevékenysége más-más.

Csuhaj Péter

Mi történik a tárgyalóteremben

Mi történik a tárgyalóteremben?

Mi történik a tárgyalóteremben, ha egy munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés vitához, hatósági vagy peres eljáráshoz vezet? Önmagában is érdekes a kérdés, de sorsfordító lehet, ha munkáltatóként, munkavállalóként vagy munkavédelmi szakemberként érintetté válunk.

2021. április 29. 16:00.

A legelső munkavédelmi teázóban a munkabalesetet követő első 60 perc jelentőségét beszéltük meg, ezúttal a történet végét, a felelősség, a kártérítés és büntetés megállapításának körülményeit, a tárgyalóterem történéseit tesszük a célkeresztbe.

Különleges szereposztásban alakítunk egy virtuális tárgyalótermet, ahol Ön ülnökként vehet részt az ítélkezésben.

Együttes erővel nyomozzuk ki, hogy

 • Milyen tényezők és hogyan befolyásolják az ítéletet?
 • Mitől különleges egy munkahelyi baleset elbírálása?
 • Milyen szerepük van a szakértőknek?
 • Mit jelent az arányos és megosztott felelősség?
 • Függ-e az „objektív igazság” attól, hogy melyik oldalon állunk?

A munkavédelmi teázóban a résztvevők megértik, hogy

munkahelyi baleset, vagy hasonló események után mi történik a tárgyalóteremben.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Péterfy Gabriella, VEGYIPROP KFT.

Résztevők: Dr. Dudás Katalin, Dr. Bánné Koncz Zsuzsa, Szalóki Anna és a törzstagok

Drónok a munkavédelemben

Drónok a munkahelyeken

Teljesen kiaknázzuk a technikai fejlődésben rejlő lehetőségeket a vállalkozások eredményes működtetéséhez? Alkalmazzuk a korszerű eszközöket a dolgozók munkaképességének és egészségének megőrzéséhez? Kellően hozzájárul a munkavédelem a digitális szakadék áthidalásához?

A negyedik munkavédelmi teázáson a drónok munkavédelmi célú felhasználását, ennek várható előnyeit és esetleges hátrányait vitatjuk meg. Szakértőink megvitatják a drónok (pilóta nélküli légijárművek) alkalmazásának elvi korlátait, és a résztvevőkkel együtt tekintik át a gyakorlattá vált és megvalósítás alatt álló megoldásokat.

A drón a korszerű munkavédelem egyik látványos példája a technikai vívmányok beillesztésére a munkavédelmi gyakorlatba.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

2021. április 15. 16:00.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Faragó Ferenc, a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója

Vendégek: Restás Ágoston, Molnár Zsolt

Ideális munkavédelmi szakember

Három kérdés, amit mindig meg kell kérdezni a munkavédelmi szakembertől

A munkavédelmi teázó egy színtér a minőségi szakmai eszmecserékhez, ahol a munkahelyi egészség és biztonság fenntartásában érintettek – a munkaadó, a munkavállalók és képviselőik és a munkavédelmi szakember – megbeszélhetik a paragrafusokba sem foglalt problémáikat.

A következő rendezvényünkön arról beszélgetünk, hogy mit kell feltétlenül megkérdezni

a munkavédelmi szakember kiválasztásánál ahhoz, hogy

 • a számunkra legjobb szakembert megtaláljuk,
 • együtt tudjunk működni és bízhassunk benne,
 • úgy érezhessük, “megérte az árát”?

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

2021. április 1. 16:00.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Leisztner Péter, a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója

Résztevők: Ön,  Kondor Norbert, Szabó László (Global Safety Kft) és a törzstagok.

Az előadók véleménye

Az esetek 90%-ban a HR vezetőhöz tartozik a munkavédelmi szolgáltató, jellemző szempontjaik:

 • szakmai tapasztalat, érvényes referencia,
 • a személyes első benyomás, szimpátia,
 • díj.

Az elmúlt 10 évben nagyon megritkult a hatósági ellenőrzés, ez lényegében a balesetek kivizsgálására és kiemelt létesítményeinek rendszeres ellenőrzésére szorítkozik. Korábban a hatósági ellenőrzés eredménye jó visszajelzés volt. Napjainkban a munkavédelmi szakember munkájának mutatója lehet például a

 • a balesetek száma,
 • az egyéni védőfelszerelés viselési szokások,
 • a dolgozók munkavédelmi ismeretei
 • a dolgozók kapcsolata a munkavédelmi szakemberrel.

Általánosságban a jó munkavédelmi szakember

 • (természetesen szakmailag felkészült,)
 • megbízható,
 • a munkáltatóval és a munkavállalókkal is tisztességes,
 • együttműködő, csapatjátékos és
 • érdeklődő, nyitott az új dolgokra, például részt vesz a Munkavédelmi teázóban.

Az együttműködéshez rendezett munkaügyi kapcsolatok, mellérendelt kapcsolat, folyamatos párbeszéd és érdekegyeztetés szükséges. Bár egy vállalatnál a munkavédelmi helyzetet statisztikai számokkal is kell jellemezni, az előbb említett érték alapozzák meg a további együttműködést.

Konkrét kérdések a munkavédelem vezetőhöz:

 • Hogyan működik együtt, melyek ennek a keretei, formái, csatornái. A legfontosabb, hogy a munkavédelmi vezetővel a munkavédelmi szervezettel konstruktív együttműködés legyen, amihez az is hozzátartozik, hogy a munkavállaói képviselők is elérhetőek legyenek.
 • Mikor és hol lehet vele találkozni, egy konkrét szemle, vizsgálat vagy egyeztetés lebonyolításához. Munkáltatói és munkavállalói oldal egyaránt kezdeményezhet helyszíni vizsgálatot, erre a munkavédelmi szakembernek azonos módon kellene reagálnia.
 • Hogyan kezelné a kritikus helyzeteket, hogyan lehet vele feloldani a problémákat. Itt is az együttműködés a kulcsszó, egységes biztonsági szemléletet kell kialakítani.

A hozzászólásokból

Azt kérdezném, hogyan fog a munkavédelmi szolgáltatás hatékonyságot növelni, az ebbe fektetett költség hogyan térül meg?

Korsós Erzsébet

A szolgáltató, a munkavédelmi képviselő és a foglakozás egészségügyi szolgáltató együttműködését kérdezném

Székely Zoltán

Fontos kérdés szerintem mind a két fél részéről, hogy ki mit vár el a másiktól, azaz a munkáltató és a munkavédelmi szakember.

Csáki Ágnes

Köszönöm a témával kapcsolatos tapasztalatokat és értékes információkat.

Markó Zsolt

Munkavédelmi továbbképzés teázó a COVID védőoltásokról

Melyik szakmának kellene kötelező COVID védőoltás?

A Munkavédelmi teázó második rendezvényén a mindennapjainkat sújtó világjárvány életünket és szakmánkat mélyen érintő kérdéséről szól ez a továbbképzés értékű beszélgetés. Megvitatjuk, hogy milyen intézkedések működnek a COVID kezelésére a munkahelyeken és ezen belül mit kell tennünk a gyakorlatban a védőoltásokkal munkatársként, munkahelyi vezetőként vagy éppen munkavédelmi szakemberként?

A munkavédelmi szakmának egyáltalán nem újdonság, hogy a munkahelyeken a biológiai kóroki tényezők előfordulnak, és kidolgozott megoldásaink vannak a megelőzésre. Megbeszéljük, mit kell tennünk a fertőző megbetegedések megelőzéséért, előtérbe helyezve a COVID védőoltásokat. A munkavédelmi teázóban meghívott vendégeink a különböző szereplők feladatait, együttműködési módját és elvárható viselkedését ismertetik.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

2021. március 18. 16:00.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Molnár Balázs, a Biztonságtudományi Dokori Iskola hallgatója

Résztevők: Ön, Dr. Nagy Imre, Dr. Horváth Bernadett (jogász, munkavédelmi szakember)  és a törzstagok.

Váratlanul és felkészületlenül érte a munkáltatókat a járvány, bár a munkáltatónak 2005-től kötelező lett volna influenza elleni pandémiás terveket kidolgozni saját maguk védelme és a cégek működőképességének biztosítása érdekében. Ez a járványügyi védekezésen túl számos munkáltató fennmaradását is jelenti.

Az elmúlt évben és jelenleg is közösen tanulunk valamit. Próbálunk megbirkózni egy olyan szituációval, ami korábban nem volt, amiről nem tudtunk, amiről azóta is egyre többet tudunk, de nem teljes körűen. És vannak gondjaink és problémáink, amint meg kellene oldani, de a munkahelyen ezek megoldásához kevés segítséget kaptunk, például a védőeszköz vagy a tesztelések.

Az ITM Munkavédelmi Főosztálya 2020. november 6-án tette közzé tájékoztatóját a “A COVID-19 járvány idején a kockázatértékelés aktualizálásáról” az EU-OSHA útmutatójával összhangban.
Az Mvt, a 61/1999. EüM rendelet és az ITM tájékoztató alapján a biológiai kockázatbecslést a “SARS-CoV-2 vírus fokozott kockázatának kitett tevékenységek” esetén kell elvégezni, ahol “a potenciálisan fertőző mikroorganizmusokkal történő munkavégzés, illetve kontamináció a tevékenység velejárója“. Egyéb esetekben az Mvt. kockázatértékelésre vonatkozó előírásait kell figyelembe venni a COVID-19 kapcsán is.

A hozzászólásokból:

A legtöbb covid megelőző intézkedésünk/ folyamatunk az anyagcégtől (UK) származik. A védekezés eredményessége nagymértékben függ… a vállalati munkavédelmi kultúra fejlettségétől, a vezetői elkötelezettségtől, oktatástól, eszközök biztosítástól stb, és a téma hazai jogszabályi előírásaitól…

Komlódi Imre

Ha a munkavállalók környezetében megjelenik a betegség, akkor egyből komolyabban veszik a védelmi intézkedések betartását.

 Szabó Zoltán

Köszönjük, gondolatébresztő volt, kár, hogy kevés az idő 🙂

Soós Gergő

Mi történik a munkabalesetet követő 60 percben?

A Munkavédelmi teázó nyitó rendezvényén a munkabalesetekről beszélünk: mit kell tennünk a gyakorlatban sérültként, munkatársként, munkahelyi vezetőként vagy éppen munkavédelmi szakemberként?

Munkavédelem célja a balesetek megelőzése, mégis elkerülhetetlenül előfordulnak. Megbeszéljük, mit kell tennünk ilyen helyzetekben. A munkavédelmi teázóban meghívott vendégeink a különböző szereplők feladatait, együttműködési módját, elvárható viselkedését ismertetik.

Az idő harmadát a kérdések és tapasztalatok megbeszélésére szánjuk.

2021. március 4. 16:00.

Bevezető: dr. Szabó Gyula

Moderátor: Péterfy Gabriella, VEGYIPROP KFT.

Résztevők: Keszei Pál, Berecz Árpád és a törzstagok.

A hozzászólásokból:

A Hatóságot segíteni kell a megfelelő vélemény kialakítására.

A kocsimban van helyszíneléshez szükséges eszközök,  még szonda is!

Berecz Árpád

Felszerelési tárgyak vizsgálóknak

 • elsősegélycsomag
 • jelölő eszközök: kréta, lakkfilc festékspray post-it, bizonyíték jelölő számok
 • digitális eszközök: fényképezőgép, videokamera, GPS készülék, laptop, diktafon,
 • kommunikációs eszközök, mobiltelefon, rádiók
 • mérőeszközök: hőmérő, mérőszalag, mérő vonalzók,
 • szerszámok: állítható csavarkulcs, csavarhúzó, multitool
 • személy ellátás például ásványvíz
 • védőruházat: védőkesztyű, fejvédő, sárga mellény, védőlábbeli, esőköpeny stb
 • jegyzett készítéshez eszközök

Egyre több fövállalkozó az alkalmazás, vagy a pályázat befogadásának feltételévé teszi a munkavédelmi dokumentumok és a szervezett munkavégzés megfelelőségét.

Szalóki Anna

Nagyon köszönöm, hasznos és izgalmas volt! (és nagyon gyorsan eltelt az egy óra!)

Gilitsch Diána